Homepage

sæther gardermoen

Men da blir det i tilfelle kommunen som bestemmer, og ikke nettselskapet.

josefsen hilde

Gjennomsnittsstørrelsen på husholdnings-solanlegg er firedoblet, uten at solkrafteierne betaler for å få strømmen ut på nettet. Fortellingen om effekttarifferingen er usann, og tariffen må endres, mener Agder Energi Nett.

rønningen

Nå varsler Forbrukertilsynet en større opprydding, og truer med økonomiske sanksjoner.

kabel

Aldri har det vært så høy nettoeksport i en uke.

vike vardheim

For å skaffe seg et referanseprosjekt på 420 kV, må man faktisk posisjonere seg og samarbeide, sier Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Hywind

Kan bygge 2 GW flytende havvind.

trafo

Mye lokal solenergi øker spenningsnivåene i lavspentnettet. Nettselskapene jobber med løsninger på utfordringen.

birkeland solpark

Vil bli ledende i Norge innen bakkemonterte solanlegg.

statkraft hovedkontor

Selger i første omgang via Fjordkraft og Fortum.

mast lysefjorden

Sentralnettet ble bygget etter krigen med norsk kompetanse og arbeidskraft. Etter 2000 er alle store linjeprosjekter gått til utenlandske entreprenører. Det ropes nå varsko mot utviklingen.

svensk m ast

Fra mandag blir det økt kapasitet i strømnettet fra Norge til Sverige.

mast

Olje og energidepartementet har stadfestet NVEs vedtak om at Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet blir regionalt distribusjonsnett.

Regjeringen sender ut et høringsforslag på tildelingskriterier som skal minimalisere støttebehovet.

Industrien og vindkraftens interesseorganisasjon er positiv, mens fiskeriinteressene er mer avventende.

grøft

Den har gitt en uforholdsmessig gevinst til selskaper med relativt høy kabelandel i tynt befolkede områder, ifølge RME.

mast linje

RME varsler en samlet inntektsramme for 2023 på 28,9 milliarder kroner for alle nettselskaper, med unntak av Statnett.

Vaksvik

Det var i 3. kvartal 42 småkraftverk på til sammen 194 MW med en anslått årsproduksjon på 626 GWh under bygging, ifølge NVE.

mast

Det bør innføres strenge krav til omsetningskonsesjon for strømsalg. Eierne som har gjort levebrød av å utnytte forvaltningens dumsnillhet, må få millionbøter.

vestre korridor

Men Oslo Ecconomics anbefaler likevel å opprettholde dagens regulering slik den er.

årets kraftkvinne

56 kvinner er nominert, prisen deles ut 8. februar.

alcoa lista

Det ville kostet 2 milliarder kroner mer å ta strømmen i land i Grenlandsområdet, der behovet er stort.

ala

Verken en iskald vinter, knekt borestreng eller konkurs stoppet prosjektet. I dag ble Ala kraftverk offisielt åpnet.

halden nexans

Nexans Norway i Halden skal produsere verdens lengste PEX-sjøkabel mellom Irland og Frankrike.

rønningen

Forbrukertilsynet har varslet vedtak om overtredelsesgebyr mot Tinde Energi på 3 millioner kroner, og et gebyr mot daglig leder på 400.000 kroner for brudd på markedsføringsloven.

Stålproduksjon

«At RME har lagt Statnetts påstander til grunn, tilsynelatende uprøvd, i en sak hvor klager tidligere har foretatt store investeringer knyttet til den samme flimmerproblematikken», er «brudd på forvaltningens utredningsplikt»..

fyrstikk

Kvoterasjonering er det viktigste virkemiddelet i en eventuell rasjoneringssituasjon, mens sonevis utkobling bare er en siste utvei, ifølge NVE.

fjernvarme obos

Skal gi en effektreduksjon i strømnettet på 9,7 MW.

mauranger

Ordretørken i kraftbransjen vedvarer, og Kraftmontasje har igjen blitt nødt til å permittere montører.

digpro

Nettalliansen har valgt dpPower fra Digpro som felles nettinformasjonssystem (NIS).

Skal redusere CO2-utslippene med 320.000 tonn per år.

balsfjord skillemoen rein

Torsdag satte Statnett i drift den nye 420 kV kraftledningen fra Skillemoen stasjon utenfor Alta til Skaidi stasjon i Hammerfest kommune.

mast sørfjord vindkraftverk vindturbiner

Vindkraftproduksjonen forrige uke var på hele 522 GWh i Norge, og utgjorde om lag 15 prosent av den samlede kraftproduksjonen.

hagemoen

– At regjeringspartiene og SV kutter bevilgninger til energitiltak med 280 millioner kroner, er svært skuffende, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

sol

Vil ha 500 MW bakkemontert solenergi innen 2026.

veitrafikk

For å kutte fossile utslipp fra all transport i framtiden, kan behovet for kraft øke med 60 TWh i 2050, viser en ny analyse fra Miljødirektoratet.

Sildvikdammen

Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 34 milliarder kroner i 2021.

boliden odda

Etter å ha kritisert Statnett for sommel i Boliden-saken, brukte RME selv tre år på å fatte vedtak i samme sak.

havvind

Merkostnaden for elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner i forbindelse med havvindutbygging er lav, ifølge ny Statnett-rapport.