Homepage

mast linje suleskardveien

Statnett endrer vurderingen av kraftsituasjonen i Sør-Norge i kommende tappesesong fra normal (grønn) til stram (gul).

Kharkivoblenergo

Trenger kabler, liner og brytere for å reparere enorme ødeleggelser i nettet etter Russlands krigføring.

solceller

Ved utgangen av 1. kvartal 2022 er det registrert 10.018 strømkunder i Norge som produserer sin egen strøm.  

fyrstikk

Disse var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 59 minutter i 2021.

stolpe sverige

Svenska kraftnät må gå i takt med både staten og markedet, og realisere en politikk som ikke alltid vet hva den vil.

mast

Husholdninger byttet kraftleverandør 168.000 ganger i løpet av første kvartal i år.

arena

Agder Energi Nett har fått støtte fra Forskningsrådets Energi X-program til prosjektet DataArena, for å å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning.

morrow

Morrow Batteries har fått en milliard kroner i ny kapital, og Siemens og ABB inn som nye investorer.

vermot

Alexandre Vermot tiltrer rollen som administrerende direktør for Schneider Electric Norge.

Nordlink

På grunn av brudd på reglene for offentliggjøring av innsideinformasjon i forbindelse med rampingrestriksjonene på NordLink.

Roan vindpark

Reindrifta hevder OED fremfører uholdbare og formalistiske innvendiger for å trenere saken.

oslo

Hafslund Oslo Celsio vil bygge områdekjøling i Oslo i sentrum, på Skøyen og på Økern.

Kun 34 prosent av norske ledere innen kraftsektoren ser behov for strakstiltak mot cyber-trusler, til tross for økt trusselbilde.

nve-bygget

NVE avholdt fredag et møte med de største kraftprodusentene om kraftsituasjonen i Sør-Norge nå og fram til neste vår.

løvås

Men økt tilgang til mer effekt kan i stor grad møtes gjennom investeringer i eksisterende vannkraftanlegg, påpeker Gunnar Løvås i Statnett.

eviny

Eviny fikk dårligere resultat i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor.

sol sau

Selskapene vil sammen utvikle storskala solkraft i Norge.

Skal ha ødelagt et sted med en truet lavart. Alvorlig og grovt uaktsomt, mener NVE.

lista vind

NVE har lagt fram forslag om nye og strengere krav til konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land.

elkem rana

Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 83.000 GWh i 2021. Det er 6 prosent mer enn i 2020.

kiruna

Klimaeffekter og flaskehalser snur det svenske kartet opp ned. Nord er det nye sør. I svenske Klondyke treffes oppfinnere, banditter, kinesere, byråkrater og profitører i jakten på nytt gull.

havvind

Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia vil samarbeide om å tidoble havvind-kapasiteten i Nordsjøen til minst 150 gigawatt innen 2050.

Grensen mellom prisområdene i Midt-Norge og Vest-Norge flyttes.

Annonse

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov, som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm dit den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

bakken

Kontraktstørke for entreprenørene, men stort behov for nye kraftverk og linjer. Bransjen må si tydelig fra om hva som må gjøres.

ravlo

Får sannsynligvis ikke avgiftsfritak før neste år, departementer må snakke sammen og saken må avklares med ESA.

stolpe

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022.

finland

Men landet forventer å være selvforsynt allerede neste år, blant annet takket være mye ny vindkraft.

francis

Sviktende oppdragsmengde gjør framtida til Rainpowers testlaboratorium i Trondheim usikker.

melkøya

Equinor fant feil på en kompressor.

tonne

Ola Borten Moe fjerner Hilde Tonne og hele styret og setter inn Kristin Halvorsen for å rydde opp etter påstått risiko for milliardunderskudd. Eimund Nygaard må også gå.

vedeler

Har inngått 12 års fastrentelån med pant i 22 av selskapets kraftverk.

myhrvold

– Vi kan ikke sitte å se på at de sløser med vannkraftressursene våre, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold.

Det går mot en trippelfusjon eller et annet eiersamarbeid mellom Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi. Andøy kommune har siste ord i løpet av mai.

mast jorde

Regjeringen vil sende et lovforslag på høring, som «hindrer de uheldige sidene» ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer.

veerme

Men et trafohavari gjorde at resultatet for 2021 likevel ikke ble optimalt.

nord pool

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i økte bevilgninger for å styrke kunnskapen og kapasiteten til å analysere kraftmarkedet og energisystemene.

natt strøm

Økte kostnader til nett-tap og overliggende nett for Elvia sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte Eidsiva-konsernets resultat etter skatt i første kvartal fra 794 millioner til 162 millioner kroner.