Skoddeberg kraftverk

Eierne får likevel samme utbytte som i fjor.

drone

Tensio har nå inngått kontrakt med droneselskapet KVS Technologies som i løpet av sommeren 2021 skal fly 3.600 kilometer over det trønderske strømnett.

Investeringsselskapet Partner Energy AS kjøper 70 prosent av aksjene i Opp Kraftledningstjenester AS.

ptk

Inntektene fra hybride havnettet skal gjøre ellers ulønnsom havvind-utbygging lønnsom uten subsidier. På toppen av dette kommer planer om pumpekraft.

batterlab

SINTEF investerer nå 45 millioner kroner i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller som skal stå klar i løpet av året.

bru hywind

Energiminister Tina Bru legger fram stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser 11. juni.

rynning-tønnesen

Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat.  

syvertsen

Agder Energi fikk et underliggende resultat etter skatt på 403 millioner kroner i første kvartal, opp fra 241 millioner kroner i samme periode i fjor.

bibow

– Hvordan skal man forvente at noen investerer milliardbeløp før man har kjente vilkår for nett og markedstilgang, spør Jens Naas-Bibow.

lynlader

Nå kan man lade både elbåt og elbil samtidig på samme sted i Florø.

hywind

Har inngått avtale om felles havvind-søknad.

mast

Ørskog-Sogndal-kapasiteten brukes lite, og kraften flyter feil vei. SFE ber Statnett gjøre tiltak i nettet.

elvia oso

I et nystartet prosjekt for forbrukerfleksibilitet ser Elvia på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger.

mast

NVE prioriterer opp søknader som gjelder forsyningssikkerhet, beredskapssituasjoner eller endringer i anlegg.

Skinnvik

Skinnvik kraftverk på 3,36 GWh har to turbiner for å oppnå optimal virkningsgrad.

sol

NGI og Glint Solar har utviklet en teknologi som automatisk estimerer bølgeforhold og vindretninger for flytende solcelleanlegg.

sol

Kjøper det polske fornybarselskapet Wento og en portefølje på 1,6 GW solenergiprosjekter.

Stortinget

Flertallet på Stortinget ber regjeringen vurdere å endre innmatingstariffen så lokale nettkunder ikke må ta kostanden for utbygging av kraftproduksjon.

løken

Tar arvesølvet hjem igjen, men det blir ikke lett, sier Karl-Petter Løken.

vinci

Jonas Klarén er utnevnt til landssjef i Vinci Energies Norge.

basestasjon

SafeBase har levert Norges første offgrid mobile basestasjon som får sitt energibehov fullt ut dekket fra sol og vind. 

landstrøm

Enova gir nesten 25 millioner kroner i støtte til nye landstrømprosjekter i Kristiansand, Ålesund, Stokmarknes, Helgeland og Florø.

Skjomen

Vilkårsrevisjonene vil gi mindre energiproduksjon, men tapt fleksibilitet kan være vel så viktig. Kraftbransjen kartlegger konsekvensene.

Havvind

Får godt betalt for å bygge 1400 MW havvind.

vann

Digitalt vannkraftprosjekt skal øke vannkraftproduksjonen betydelig, uten utbygging.

fly stripe

De norske kvotepliktige utslippene gikk ned med 7 prosent i 2020, sammenlignet med 2019.

flytere

Vil sette opp 28 flytende turbiner på Utsira Nord, hver på opptil 15 MW, trenger mange milliarder i støtte.

kroepelien

Myndighetene bør vurdere å avslutte elsertifikatordningen før den løper ut i 2035, mener Energi Norge.

skien fjernvarme

Skagerak Varme kjøper hele Skien Fjernvarme AS, og planlegger å bygge ut.

Sunndal

Norsk Industri krever tariff-reduksjoner, og  ber OED endre tarifforskriften slik at det nasjonale handlingsrommet i EU-regelverket utnyttes fullt ut.

lading buss bodø

32 busser skal kunne lade samtidig i Bodø.

LOFOTKRAFT

Lave kraftpriser og høye avbruddskostnader trekker ned årsresultatet.

Konsernsjef Olav Linga er fornøyd med at selskapet har fått flere ben å stå på.

strømenighet stortinget

Leverandørene må oppgi hvor lenge prisen minimum varer. – En historisk seier, ifølge Forbrukerrådet.

Liina Veerme

Rekordlave kraftpriser ga negativt årsresultat for Salten Kraftsamband (SKS).

andersen

Ann-Christin Andersen merket ingen vesentlige innvendinger fra politikerne mot Agder Energi-fusjonen, men er den første til å ta selvkritikk på å ikke ha nådd fram.

glitre-bygget

Nytt håp for Glitre/Agder-fusjonen, Høyre vil revurdere sitt nei.

vann

Nesten like mye småkraft som storkraft.