Smisto tunnel

Over to års forsinkelser og en rettstvist om flere hundre millioner kroner forsinker flere andre utbyggingsprosjekter i Nordland.

Over 50 montører fra OneCo og Otera Infra har stått på dag og natt for utbedre nettfeil i Agder etter siste ukes lyn og uvær.

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

Nesttselskaper og rederier har fått en veileder gjennom jungelen av fallgruver og krav når de etablerer landstrømsanlegg.

Statnett har fått lov til å la ledningene henge litt lavere for å øke overføringskapasiteten.

Equinor vil øke andelen investeringer i fornybarsektoren fra dagens 4 prosent til mer enn 50 prosent i 2030

Fortum Oslo Varme vil unngå at deres CCS-prosjektet skal ta for stor plass i bunken av EU-søknader.

I dag (27. juli) ble Nordens største landbaserte HVDC-forbindelse satt i ordinær drift i Syd-Sverige.

Energi-Norge er preget av høy stabilitet, men også høy sårbarhet. For Nepal er situasjonen motsatt.

Den svenske kjernereaktoren Forsmark 1 er klart for nytt driftsår etter tilsyn og revisjon.

Har utviklet et verktøy som kan prognosere effektflyt basert på sanntidsdata.

Elvia møter 32 grunneiere i en rettsprosess for å fastsette kompensasjon og andre betingelser rundt oppgradering av flere ledninger i Innlandet fylke.

Equinor og tre europeiske energipartnere skal samarbeide om gigantisk hydrogenanlegg i Nordsjøen.

Generatorhavarier står for tre firedeler av forsikringsutbetalingene til småkraftprodusenter. En mobil testrigg kan redusere problemet.

Statnett har bedt NVE om å slippe eieransvar for å unngå merkostnader for en ledning og en transformator i Telemark. Det får de neppe.

Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkraft’s finansielle kapasitet og evne til å levere på...

Reguleringsmyndigheten mener Statnett ikke informerer markedet godt nok om kapasitet og flytretning på kabelforbindelsene med utlandet.

Equinor går sammen med RES og Green Giraffe i et samarbeid om å by på og prosjektere flytende havvindprosjekter i kommende franske utlysninger.

kabel skjøt nsl

Vil ikke binde oppstart presist til 1. oktober.

Kraftproduksjonen i andre kvartal er den høyeste som noen sinne er registrert.

Bodø kommune installerer solceller på taket av en ny skole som test for framtidige nullutslippsbygninger.

Equinor har lagt inn bud på lisenser for å bygge flere flytende havvindparker utenfor Skottland.

Hydro Årdal

Klart for salg av Statnetts 132 kV-nettanlegg i Indre Sogn.

Først brukte Statnett to og et halvt år på å søke konsesjon, så brukte RME like lang tid på klagesaken på Statnetts sommel.

trond straume

Volue har inngått avtale om leveranse av skybasert programvare.

lyn

Verken lyn, TN-nett, kundetilfredshet eller stengte veger vil RME ta hensyn til i beregningen av nettselskapenes inntektsrammer.

gulowsen

Frykter den vil få kommuner til å si ja til vindkraft. Fosen Vind forslår avgift basert på spotprisene, Samfunnsbedriftene Energi reagerer på ekstremt kort høringsfrist.

støykalkulator

Seks nettselskaper er med på å utvikle et bedre beregningsverktøy for hvor mye nye sluttbrukere kan støye på nettet.

ice mate

Skal spare penger ved å slippe å tappe ned magasinene om vinteren.

kroepelien

Statnett hadde veldig god dokumentasjon på at Rebaioli hadde «velig svak økonomi, på grensen til konkurs, og svært dårlig historikk», sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien.

Freyr Battery framkaller behov for ny transformatorstasjon i Mo Industripark når de nå skal bygge sin første produksjonslinje av fem.

Fjordkraft

Men med gjenåpningen av samfunnet har trenden snudd.

hacking

Selskapet skal ikke ha betalt løsepenger.

Fikk fikk først medhold i at Statnett ikke fikk gi kontrakt til et italiensk selskap i økonomisk uføre, men tapte ankesaken i lagmannsretten.

ny styreleder

Har tidligere vært finansdirektør i Statkraft.

Vamma 12

Hafslund Eco fikk et driftsresultat (Ebit) på 3.129 millioner kroner i første halvår, mot 1.102 millioner kroner i samme periode i fjor.

For første gang etablerer Eidsiva Bioenergi seg utenfor hjemfylket.

landstrøm

Kraftselskaper skal samarbeide om lading og landstrøm.