Homepage

mast vinter

Inflasjon og dyrt nettap øker inntektsrammen for 2022 til nesten 40 milliarder kroner.

borten moe

– Det er viktig at vi vet hvem det er som eier hva, men at vi også forholder oss til det internasjonale regelverket, sa energiminister-vikaren i Stortinget.

årets kraftkvinne

Årets Kraftkvinne 2022 er direktør for divisjon Nettstrategi i Elvia, Anne Sagstuen Nysæther (47).

tonstad

Noe har løsnet, og gitt forbindelse mellom stator og rotor, tror Sira-Kvina-sjefen, som håper å unngå vanntap til våren.

mast

NVE anbefaler bygging av ny 420 kV kraftledning og transformatorstasjon på Haugalandet.

Krafttransformatorer og koplingsanlegg koster opptil 50 prosent mer, og har i noen tilfeller to til tre ganger så lang leveringstid som før pandemien og krigen.

ekvaly

1. januar etablerte Bodø Energi AS selskapet Ekvaly Elsikkerhet AS, som skal selge eltilsyn og andre elsikkerhetsrelaterte tjenester til nettselskap i et nasjonalt marked.

Alle ansatte i den tyrkiske Statkraft-organisasjonen og deres familier er gjort rede for.

gravemaskin

Sikker jobbanalyse hjalp ikke da gravemaskinføreren brukte screenshot av kart på telefonen.

vindpark

Betydelige mengder vindkraft styres fra PC hjemmefra, uten krav til sikring, ifølge Statnett.

smøla

«Det er rimelig å legge til grunn at de fleste vindkraftverk vil kunne drives i 30 år», skriver Statkraft.

draugen

Aker Solutions bekrefter at de har signert kontrakt for Draugen-prosjekt med Okea.

havvind

Equinor og SSE Renewables undersøker muligheter for utvikling av en fjerde fase, Dogger Bank D, ved verdens største havvindpark.

northconnect

Energiminister Terje Aasland tar sikte på en rask avgjørelse.

ineos rafsnes

Statkraft og Ineos Inovyn inngår nye kraftavtalerer på over 1 TWh/år.

Ny dataanalyse fra Elvia viser at nettinvesteringer som oftest er mer lønnsomt enn fleksibilitetstiltak.

forbrukertilsynet

Forbrukartilsynet har gitt Tinde Energi tvangsmulkt på 740.000 kroner for å ikke ha sendt over dokumentasjon tilsynet krevde. Selskapet skylder på en sommervikar.

energikommisjonen

Energikommisjonen foreslår også at nettselskapene tar mer risiko ved å redusere kravene til reserve (N-1), slik at selskapene kan tildele kapasitet uten å bygge mer nett.

hus borettslag snø vinter

Husholdningenes reduksjon i kraftforbruket i fjor reduserte kostnaden ved strømstønadsordningen med om lag 3,9 milliarder kroner.

Hall

Nicolas Alexander Hall er ansatt som divisjonsdirektør for fagområdet energi i rådgivningsselskapet Rejlers.

andritz

Energikommisjonen foreslår frivillige avtaler om å bygge ut 7 TWh vannkraft innen 2030.

stortinget

Men energiministeren forstår veldig godt at vertskommunene til Røldal-Suldal «føler seg avspist» da de gikk glipp av en tredel av kraftinntektene etter at Hydro inngikk avtale med Lyse.

sørgård haga

Både Fornybar Norge og Distriktsenergi tar godt imot Energikommisjonens rapport.

aasland

Elektrifisering av Melkøya vil utløse nett og havvind, og ikke tappe Nord-Norge for kraft, ifølge energiministeren.

tonstad

Regjeringen pålegger økt minstevannføring og lokkeflom som isolert sett gir tap på 25 GWh i Sira- og Kvinavassdragene. Samtidig gis det konsesjon til 100 GWh økt regulerbar produksjon.

Problemer med å sikre seg mot sprikende områdepriser, gjør at framtidssprisene på kraftbørsen ikke er til å stole på.

usteåne

OED pålegger minstevannføring, men tillater tidligere overføring av vann for å hindre flomtap.

«Vil øke sikkerheten betraktelig da for eksempel jordfeil eller fasebrudd vil kobles hurtig ut ved første feil», skriver selskapet.

ringerike industri

Ringerikskraft får 18 millioner kroner til prosjekt som skal forutsi løpende industriforbruk for raskere å kunne tildele bedrifter nettkapasitet.

kristin flornes

– Det savnes at noen samler fleksibiliteten og tilbyr den til nettselskapene.

alcoa lista

I Agder kan Statnett og Glitre Nett legge til rette for 1200 MW nytt forbruk til industri, næringsliv og for elektrifisering av samfunnet. Det er en økning på 2/3 fra...

marmorsalen

– Det som nå blir formalisert, har vært gjeldende i over et halvt år. Det er en rapporteringsordning, den går ikke inn i disponeringen av kraft, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

lockert

Knut Lockert i Distriktsenergi er glad for at regjeringens foreslåtte styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten ikke avviker nevneverdig fra dagens praksis.

dybdal

En enstemmig generalforsamling i Tussa Kraft vedtok fredag å gjennomføre kapitalutvidelsen som er nødvendig for fusjon mellom de to energikonsernene.

mongstad

ABP vil gjenbruke spillvarme fra Equinors raffineri på Mongstad til blant annet oppvarming av industri- og anleggsbygg på Mongstad Forsyningsbase.

aasland

– Jeg forventer at bransjen innen to uker har på plass en standard spotprisavtale som kan bli tilbudt av det totale antallet strømsalgsselskapene, sier energiminister Terje Aasland.

elisabeth stokkenes

Elisabeth Stokkenes (30) blir konstituert som konserndirektør nett i Sygnir.

rønningen

Anmeldes for bedrageri og forsøk på bedrageri mot strømkunder.