lading elbuss

NEK vil gi aktørene en arena for å diskutere felles løsninger.

dam vinter

Prissikring forbedret resultatet med 325 millioner kroner.

handelsgulv

Første handledag med flere samtidige kraftbørser i Norden ble gjennomført onsdag.

Nexans Aurora

Nexans Norway skal bygge kabler for havvindprosjekt utenfor Skottland.

Bjerkreim

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.

Hydrogenfartøy

Vil sikre hydrogen til hurtigbåter og andre kystfartøy.

Sagelva kraftverk

Vil løfte prisen til et nivå som tilsvarer forventningene myndighetene skapte.

elektrifisering jernbane

Bane Nor skal bruke 2 milliarder kroner.

mast

Brudd på kulturminnelovgivning, inngrep i vassdrag og uriktig arealbruk.

Oddatjønn dam

Verdien av hydrogen i kraftsystemet er mindre i Norge enn i andre...

arbeid i mast

Energi Norge ønsker heller en risikobasert tilnærming ved ansettelser.

Stålproduksjon

Skal lage hydrogen og «grønt» stål i Mo industripark.

Rein Husebø

Ønsker å bygge større kraftverk.

Blåsjø

Kapasiteten økes fra 86,9 til 87,0 TWh.

Dam

Energi Norge etterlyser lavere vannkraft-skatt som krisetiltak.

kabel hylsfjorden

Tirsdag ettermiddag starter Statnett leggingen av North Sea Link-kabelen ut fra Hylsfjorden.

Vindturbin

Hevder regelverket blir brukt feil.

Solberg

Regjeringen vil gi 2 milliarder kroner ekstra til Enova.

Stolpe

Energi Norge, Nelfo og Zero ber om å få sette ned nettleia...

vann

Satser på å ta en større andel av småkraft-markedet.

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Trygve Mellvang Tomren-Berg tar over som daglig leder etter Heidi Juhler.

Eidsiva

Tar over varmesentral i Brumunddal.

Solcelle-hus

Venter med å kutte støtte til solenergi og varmepumper.

fyrstikk

Advarer mot brann nattestid og at hovedsikringen går for ofte.

landstrøm

Grønt Skipsfartsprogram frykter stans i investeringene i plug-in-hybridisering av kystfarten.

NVE-bygget

På oppdrag fra NVE vil studenter i sommer utforske batteri-bruk i strømnettet.

rein

NVE mener rein kunne gått inn i anleggsområdet, men vindkraftutbyggeren vil klage.

Ladestasjoner i nord

25 ladestasjoner etableres med Enova-støtte.

Inger Lise Blyverket

Advarer mot at RMEs effekttariff-forslag vil gjøre miljøvennlige investeringer mindre lønnsomme.

Fornybaromteret

Aps Espen Barth Eide vil få grunnrente-debatten tilbake på skinnene.

Boreal

Skal erstatte 36 dieselbusser med elbusser og elektrifisere et fergesamband i Rogaland.

solcelle-installering

Det hjelper ikke at fossil-industrien rammes enda hardere, ifølge IEA.

Smisto

Hæhre Entreprenør vil ikke betale 104 millioner i dagbøter etter store forsinkelser.

Per Øyvind Voie

Elektroforeningen vil ha gulrot istedenfor pisk.

Zakariasdam

I redusert verdiskaping i kraftbransjen i 2020.

Gerd Kjølle

For arbeid med forsyningssikkerhet i strømnettet.

Kriegers Flak

Skal overvåke turbinfundamenter på Kriegers Flak.

Vi har sendt ut midlertidige passord.