spania okse

Statkraft analyserer forslagene og eventuelle konsekvenser.

øyvind lie

Vilkårlig inngripen med eksportnekt i kraftmarkedet vil være svært skadelig. Elkem-sjefene bør heller ringe tradingdesken og sikre seg en langsiktig kraftkontrakt.

vakuumbryter

Siemens har utviklet en fleksibel løsning for utskifting av eldre SF6 effektbrytere med bruk av egenutviklet vakuumteknologi. En av hovedfordelene er sterkt redusert montasjetid.

TVEIT

– Byggeaktiviteten er svært høy, og det blir nå realisert småkraftprosjekter som ikke var lønnsomme for et par år siden, sier Knut Olav Tveit.

kabel

– Ikke galt å sjekke handlingsrommet, svarer Ap.

toini

– Det virker veldig lite gjennomtenkt, sier Energi Norge-direktør Toini Løvseth. Heller ikke Hydro hopper av begeistring.

– Vanskelig avveining, svarer RME, og viser til at oppvurdering av fleksibilitet kan innebære svekking av insentivene til linjebygging i elektrifiseringen vi nå står overfor.

aurland

Ny forskning viser at vannkraftgeneratorer degraderer hurtigere og får mye lavere virkningsgrad enn man har trodd når de kjøres som reserve for uforutsigbar vindkraft.

gardermoen

Skal etablere det første energipositive logistikksenteret i Norge.

soleie

Lars Erik Holmen (43) kommer fra direktørstilling i Solcellespesialisten.

aurora

Nexans’ nye flaggskip skal betjene et marked for sjøkabler som øker både i volum og vanskelighetsgrad.

elkem rana

Statnett vurderer nå kraftsituasjonen «til å være normal», men har mulighet til å gjeninnføre energiopsjonene for utkobling av kraftkrevende industri.

espen barth eide

– Man kan tenke seg en terskel hvor elavgiften automatisk går ned når strømprisen kommer over et visst nivå, sier Espen Barth Eide.

ge

Elvia har tildelt GE Renewable Energys Grid Solutions en kontrakt for å levere et SF6-fritt koblingsanlegg til sitt pilotprosjekt for digital transformatorstasjon i Heggedal i...

Statnett mottok innovasjonsprisen under årets Smartgridkonferanse.

småkraftverk

Restpotensialet for små vannkraftverk er i underkant av 8 TWh, ifølge en kartlegging NVE har gjort.

nve bygget

– Vi er ikke bekymret for rasjonering nå. På mange måter er vi bedre rustet i år enn noen gang, sier NVE.

blåsjø

– Da vil forbruket tvangsutkobles. NVE og Energidepartementet tar over disponeringen av vannet, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt.

gjelsvik og vedum

Senterpartiet liker ikke prissmitten som følger av CO2-prising av utslipp fra kraftproduksjon i EU. Energiminister Tina Bru avviser å stanse krafteksporten.

Norge og Storbritannia signerer kraftutvekslingsavtale. Nord Pool får drifte NSL, EPEX Spot mener seg diskriminert.

drone

Det norske droneselskapet KVS Technologies har inngått en strategisk avtale verdt 60 millioner dollar med det amerikanske selskapet Spright om levering av droneinspeksjonstjenester i Nord-Amerika.

flesberg

Ber om ny utsatt frist for selskapsmessig skille, til 2023, etter at prosessen med Flesberg Elektrisitetsverk strandet.

Siemens og Tensio inngår rammeavtale for vern, kontrollanlegg og mellospenningsanlegg med tilhørende service.

Kristin Lian

Trond Skjellerud tar over som ny leder for Elvia.

eviny

BKK deles opp i to merkevarer. Nettselskapet skal fortsatt hete BKK, mens den øvrige delen av konsernet skifter navn til Eviny.

mast

«Det siste året har det vært krevende å drifte nettet på Vestlandet, med stadige brudd på driftspolicy og risiko for utfall i størrelsesorden 1000 MW».

møre trafo krop

Verdien anslås til hele 800 millioner kroner.

Husholdning

Husholdningens respons på prissignaler i iFlex-eksperimentet i vinter var ganske ofte null, forteller Matthias Hofmann i Statnett.

Byrkjelo stasjon i

Sikrer seg 47 GWh i Nordfjord.

ABB skal ta ett og ett aggregat fra neste år og til 2026.

prytz

– Derfor mener vi at vi bør kunne vektlegge pris høyere enn kvalitet, sier prosjektleder Karianne Prytz i Statnett.

Kraftmontasje er innstilt til Kvandal-Kanstadbotn likevel.

kroepelien

Raskere elektrifisering og vern om EØS-avtalen er det viktigste den nye regjeringen må jobbe for, mener Energi Norge.

Nybø

OECD forhandler om å stramme inn på eksportfinansiering av kullkraftverk. Norge stiller seg bak et forslag om å innføre et forbud i avtalen.

vindturbin

Kommunesektoren og kraftbransjen ber om at regjeringens forslag til produksjonsavgift erstattes av en forutsigbar ordning med naturressursskatt og konsesjonsavgift til vertskommuner.

hjelmeland

Lyse Elnett signerer kontrakt med Kruse Smith, Siemens Energy og LinjePartner.

rør

Et ualminnelig kraftig regnskyll førte til at vann og løsmasser trenge seg inn i den halvferdige rørgata og skadet rørene innvendig.

småkraft

Både i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal er det i dag kommet småkraft-avslag.