statnett

Statnett får beskjed av NVE om å i større grad vurdere forbrukerfleksibilitet som alternativ til å bygge nett.

brotas-de-macaubas1.png

Statkraft er klare til å starte byggingen av vindkraftprosjektet Morro do Cruzeiro nordøst i Brasil, etter at selskapet nylig signerte turbinavtale med Nordex.

mast

Usikkerheten i bransjen rundt håndtering av kraftsensitiv informasjon er stor, ifølge ny rapport til NVE, hvor det foreslås å klassifisere informasjonen etter graden av alvorlighet.

damkrona

Eviny har vunnet Damkrona 2021 for rehabiliteringen av dam Fiskevatnet i Samnangervassdraget i Vestland fylke.

ikt

Rollefordelingen mellom KraftCERT og NVE er uklar, og KraftCERT kan få for dårlig kapasitet ved store hendelser, ifølge rapport fra PwC Consulting.

lysebotn.

Den viktigste årsaken er behovet for utvikling av IT-systemer.

støre stortinget

– Jeg vil ikke utelukke at man har en havvindmøllepark som også har kontakt med andre land, sier Jonas Gahr Støre.

Kryssende linjer

Tensio Nord får fortsette med felles driftssentral med NTE Energi fram til ny Tensio Sør og Nord samles i felles ny driftssentral senest 2025.

vangjolo

Treg saksbehandling gjør at aktører ikke søker, hevder Småkraftforeninga. Småkraftkøen er tatt unna, og forsyningssikkerhet og nett må prioriteres, svarer NVE.

Raggovidda

Varanger KraftHydrogen vil isteden bruke området Statkraft planla for Laukvikdalsfjellet vindkraftverk.

havørn

NVE har vedtatt at Statkraft må gjennomføre avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner i Smøla vindkraftverk.

vindturbin

Dommen om vindmøllene på Fosen betyr ikke at de må rives, slik reindriftssamene har tolket den, presiserer Høyesterett.

Altadammen

Gerard Doorman foreslår en dynamisk avgift på all kraftproduksjon når det er rasjoneringsfare og det samtidig produseres mer enn samfunnsmessig optimalt.

roan

At konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan ikke har falt bort, følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, ifølge energiministeren.

mast

Kompensasjonsnivået økes fra 55 til 80 prosent.

østebrøt

Cloudberry har fullført kjøpet av 60 prosent av aksjene i Captiva Group.

senja

Tester smarte batteriløsninger på Nord-Senja.

sogn vinter

Ringkablene i Oslo er tilbudt til alminnelige vilkår, men Statnett stiller krav som går vesentlig ut over dette, ifølge Elvia.

nyhamna

Vil sette i gang første trinn av forsterkningen til Nyhamna.

havvind

Vil knytte seg tettere til innovasjonsmiljøer innen havteknologi.

gipling

Oda Therese Gipling er ansatt som ny næringspolitisk seniorrådgiver i Norsk Fjernvarme.

vindturbin

OED omgjør NVEs nei til utsatt frist for idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk.

kabel

Statnetts inntekter på mellomlandsforbindelsene i 2021 ble 4.164 millioner kroner.

Ulven trafostasjon

Innen 1. mars må de bli enige om vilkårene for overdragelse av Oslos gamle ringkabler.

Lofotkraft kjemper fortsatt med Sortland kommune om aksjemajoriteten i Vesterålskraft.

modalen

Siste uke av året hadde Norge nettoimport av kraft for første gang siden uke 14.

persen

«Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket».

mast

Energiministeren vil ikke bruke nettleia som virkemiddel for økt energieffektivisering og egenproduksjon.

bardunert mast

Mener vindkraftaktørene bør bekrefte videreføring med nødvendige avtaleinngåelser om anleggsbidrag.

pivot

En rekke nettselskaper, produsenter og store brukere har gått sammen for å finne ut hvordan man kan bruke batterier i distribusjonsnettet.

meyer

– Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk.

Vamma 12

Det ble produsert 156,46 TWh i Norge i fjor, viser tall fra Statnett.

usteåne

NVE anbefaler minstevannføring i Uste- og Hallingdalsvassdraget.

grøft

Nettselskapene frustreres over at de blir involvert så sent i utbyggingsprosjekter at de ofte forsinker og fordyrer prosjektene.

børsteløs

Nesten halvparten av generatorene i verden er børsteløse. Men i Norge vinner ikke det vedlikeholdsvennlige alternativet terreng.

pollestad

– Sjefene i kraftselskapene bør definitivt ikke ta ut bonuser i 2021, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

vik

Regjeringen vil vente til den akutte situasjonen er over før den vil vurdere krafteksporten til Europa.

vedum

– Den søknaden vil ikke bli behandlet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).