nett tensio

750 av 3000 nettmeldinger har gått automatisk gjennom Tensios system i år.

Multiconsult har fått prosjekteringen av Rød transformatorstasjon i Skien.

Anders Opedal

Den nye konsernsjefen Anders Opedal får 9,1 millioner i grunnlønn.

1,5 TWh ny kraftproduksjon ferdigstilt i andre kvartal i år

Åtte kyr ble drept da en høyspentledning falt ned i Valdres mandag.

Multiconsult er blitt tildelt to store konsulentkontrakter for utbygging av vannkraft i...

Halden

Skal kople flytende havvindparker til land.

Skagerak Nett invester 16 millioner kroner i ladeteknologi for ferger.

Thor-Erik Næss

Tidligere Aidon-sjef Thor-Erik Næss forteller om den lange veien fram mot AMS-utbyggingen.

Halvårsresultatet ble 5 287 millioner svenske kroner.

Etter seks år slutter Magnus Hall som konsernsjef i Vattenfall.

Statkraft hadde et negativt underliggende driftsresultat på 100 millioner kroner i andre...

Herand

Med peltonturbin på 24 MW blir Herand kraftverk Forte Vannkrafts største verk.

Siden i fjor har Enova tildelt 111 industriprosjekter 184 millioner kroner.

Sinkverket Boliden i Odda har fått 341 millioner kroner i støtte fra...

Sweco Norges driftsresultat for første halvår ble 121,5 millioner kroner.

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS har inngått avtale med Fjordkraft...

I snitt var den norske kraftprisen 5,5 øre/kWh i andre kvartal.

En ansatt, som arbeider for Statnett, hos entreprenøren Dalekovod omkom etter en...

Svenske Northvolt skal lever battericeller for to milliarder euro til BMW Group.

FREYR, landets første battericellefabrikk, styrker staben.

med wolfram

Tinfos tester om belegg av wolframkarbid reduserer slitasjen på turbinene.

turbin

Bremangerlandet Vindpark må bruke opptil 300 millioner på å forbedre fylkesvei.

svensk kraftlinje

Energi Norge advarer Statnett og RME, og foreslår å flytte planlagt arbeid...

Statnett har mottatt et varsel om vedtak fra RME om brudd på...

Kvartalsresultatet for BKK ble 603 millioner kroner, mot 611 millioner kroner i...

GE’s Rotating Stabilisers

Gjør det mulig å erstatte fossil med uregulerbar fornybar kraft.

Nordlink

Tysklandskabelen skal i prøvedrift i desember.

Sprengt nettkapasitet, planer om doblet forbruk i Bergensregionen.

CCB Energy Park

Får 77 millioner i støtte fra Enova.

Hydro Høyanger

Hydro og Elkem fikk ikke gjennomslag for sine advarsler om tarifføkning.

Solkraft India

Inngår samarbeid med Enel om fornybar energi i India.

Kvinnelige gründere får mindre støtte fra Innovasjon Norge. ENFINI satser på folkefinansiering.

B

– Vi er svært godt fornøyd med utviklingen, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Hywind Skottland

Kan bli verdens største flytende havvindpark.

BKKs hovedkontor

Forventer at resultatet for 2020 blir under en firedel av 2019-resultatet.

ETAP

Statnett anser BPs ETAP-prosjekt som en utenlandsforbindelse.

Ina Engh Franzén.

Ina Engh Franzén har tatt steget over fra reklamebransjen.

mølle vestas

Bygger fundamenter for 115 millioner svenske kroner nordøst for Göteborg.

Raggovidda vindpark

Er skuffet og overasket over NVEs avslag på fristforlengelse.