Aurora er nominert som kandidat for europeisk hydrogensatsing.

Roan vindpark

Antar at kraft fra land til Draugen og Njord kan øke den maksimale vindkraftproduksjonen på Fosen med 33 MW.

Kryssende linjer

Dagens 50 kV-forbindelse har ikke nok kapasitet til det økende forbruket.

råssåfoss

Sikrer seg 19,1 GWh ny produksjon.

vindturbin

Energi Norge og Norwea advarer mot alvorlige konsekvenser hvis kompensasjonsordningen for vindkraftkommuner drøyer.

gardermoen

Har et årlig forbruk på ca. 250 GWh per år.

datasenter

Advarer mot strengere regler for utnyttelse av spillvarme enn i konkurrent-landene.

vann

Småkraft har signert avtale med Energi Teknikk og Captiva Asset Management om å tre inn i Proxima Hydrotech.

Har inngått en langsiktig avtale om levering av ytterligere 680 GWh.

statkraft hovedkontor

Statkrafts internasjonale satsing er fortsatt i en oppbyggingsfase, men står allerede for over 30 prosent av selskapets verdiskaping.

nedre røssåga

Produksjonen av kraft var på hele 45,7 TWh i 1. kvartal.

kenneth andersen

Undersøker om de kan tjene penger på konseptet.

Fjordkraft

Større negativ effekt enn ventet fra termineringen av Eidsiva-merkevaren.

Thema Consulting tror vi kan doble energi-rehabilitereingen og spare minst 8 TWh i 2030. Kommunalministeren vil finne balansen mellom pisk og gulrot.

Krødsherad

Det åttende selskapet som fusjonerer inn sitt strømselskap.

Zakariasdam

Tafjord fikk nesten like godt resultat etter skatt som i 2019.

nett

Agder Energi Nett har inngått rammeavtaler med KVS Technologies AS og Visimind AB om fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet i hvert sitt område på Agder.

tina bru

«Likere nettleie kan også oppnås gjennom tiltak i reguleringen og gjennom en mer effektiv organisering», svarer energiminister Tina Bru (H).

rana

Ett års utsettelse av rehabiliteringen av Rana kraftverk har kostet Statkraft 10-12 millioner kroner bare i ekstrautgifter til leverandørene.

statnett

Men ikke så mye som Energi Norge ønsket.

gravd over

Slo ut strømmen i Oslo konserthus. Nå skal en ny forskrift gjøre ledningskaoset under bakken mer oversiktlig.

fornybarkonferansean

Vil ha strategisk mål om én til en-utveksling med sokkelen: – Da har du egentlig ikke stjålet kraft fra land.

magasin

Mulighetene for regulerbare utbygginger bør tas i bruk, mener Småkraftforeninga.

morrow

Har besluttet å bygge innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal.

NordLink

NordLink-partnere Statnett, Tennet og KfW har formelt tatt over strømkabelen mellom Norge og Tyskland.

turbin

Øker produksjonen med 300 GWh.

havvind

Konsesjonsprosessen tar flere år, og myndighetene har lite erfaring.

havvind

Mellomlandsforbindelser med vindpark i midten kan få unntak fra reglene om at Statnett skal eie dem.

mast

Oppnådde et resultat etter skatt på 101,4 millioner kroner i 2020.

Søndag ettermiddag ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO og NHO og YS.

karoline

OED-rådgiver tror isteden på mål for antall arbeidsplasser og verdiskaping, og ser i første omgang for seg radialer og ikke masket nett.

andreas thon aasheim

Etter nesten elleve år i Norwea går han til Cloudberry Clean Energy.

lading av gravemaskin

Mobile ladekontainere skal sette fart i overgangen til utslippsfrie anleggsplasser

elling dybdal

Til tross for rekordhøy produksjon.

mast

Skal gi bedre utnyttelse av strømnettet.

Foreslår reduserte konsesjonskrav, eksterne subsidier til nett og utvidede DSO-virkemidler i driften av regionalnettet.  

Keadby

Samarbeider med SSE Thermal om nye hydrogen- og CO2-fangstprosjekter i Storbritannia.

Venter at produksjonskostnadene for landvind i Norge vil flater ut på 25 øre/kWh, foreslår brutto-miljøavgift på 2 øre/kWh.