Herand

Med peltonturbin på 24 MW blir Herand kraftverk Forte Vannkrafts største verk.

I snitt var den norske kraftprisen 5,5 øre/kWh i andre kvartal.

En ansatt, som arbeider for Statnett, hos entreprenøren Dalekovod omkom etter en...

med wolfram

Tinfos tester om belegg av wolframkarbid reduserer slitasjen på turbinene.

turbin

Bremangerlandet Vindpark må bruke opptil 300 millioner på å forbedre fylkesvei.

svensk kraftlinje

Energi Norge advarer Statnett og RME, og foreslår å flytte planlagt arbeid...

Kvartalsresultatet for BKK ble 603 millioner kroner, mot 611 millioner kroner i...

GE’s Rotating Stabilisers

Gjør det mulig å erstatte fossil med uregulerbar fornybar kraft.

Nordlink

Tysklandskabelen skal i prøvedrift i desember.

Sprengt nettkapasitet, planer om doblet forbruk i Bergensregionen.

CCB Energy Park

Får 77 millioner i støtte fra Enova.

Hydro Høyanger

Hydro og Elkem fikk ikke gjennomslag for sine advarsler om tarifføkning.

hubro

Til tross for kort byggefrist og pålagte hubro-undersøkelser.

Solkraft India

Inngår samarbeid med Enel om fornybar energi i India.

Kvinnelige gründere får mindre støtte fra Innovasjon Norge. ENFINI satser på folkefinansiering.

B

– Vi er svært godt fornøyd med utviklingen, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Hywind Skottland

Kan bli verdens største flytende havvindpark.

BKKs hovedkontor

Forventer at resultatet for 2020 blir under en firedel av 2019-resultatet.

ETAP

Statnett anser BPs ETAP-prosjekt som en utenlandsforbindelse.

Ina Engh Franzén.

Ina Engh Franzén har tatt steget over fra reklamebransjen.

mølle vestas

Bygger fundamenter for 115 millioner svenske kroner nordøst for Göteborg.

Raggovidda vindpark

Er skuffet og overasket over NVEs avslag på fristforlengelse.

Sauda trafo

Arbeidene på Vestre korridor er i rute til tross for korona-pandemien.

Dam

Men det er ingen klar trend i den norske etterspørselen.

Reinsfors dam

94 prosent av strømforbruket ble fornybart, varedeklarasjonen viser 10 prosent.

toini løvseth

Energi Norge slår tilbake mot kritikken fra Forbrukerrådet.

normeland

Stor økning i Norges kraftproduksjon.

Til tross for at manglende nett er årsaken til forsinkelsen.

For første gang i historien har strømprisen falt til under null.

vindturbin

Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk får ikke to års utsettelse.

Inger Lise Blyverket

– Ikke bare lureri, det er også temmelig hjerterått, sier forbrukerdirektøren.

Bastøferga

Skal levere 129 GWh over 5,5 år til Moss-Horten-fergene.

Roan vindpark

Mener selskapet har hatt nok tid til å bygge Kvinesheia og Remmafjellet...

lyspærer

Nytt felles selskap skal styrke fagmiljøet og øke lønnsomheten.

Kassø-Frøslev

Ny 400 kV-ledning skal bedre utnyttelsen av den norske vannkraften.

Kobbelv kraftverk

Skal modernisere kontrollsystemet i Kobbelv kraftverk.

Elfly Pipistrel

Etter at det førte havnet i et tjern under Arendalsuka.

mast

Mener grense på 10.000 kunder gir kryssubsidiering og høyere nettleie.

kontraktsignering fennefoss

Agder Energi valgte lokal aktør.

Stolpe

Hevder jussen bak RME og OEDs forbud er mangelfull.