Homepage

drone statnett

Luftfartstilsynet avdekket svak ledelse, manglende operativ kontroll, ressursmangel, dårlig avvikshåndtering, uklare prosedyrer og manglende øving. Statnett vil rydde opp. – Vi er en ung luftfartsorganisasjon.

blåsjø

Har søkt NVE om forlenget byggefrist for prosjekt som kan gi 47.4 GWh mer i Ulla-Førre verkene.

soloppgang sol nett

De ti største kommunalt eide nettselskapene planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner frem til 2030.

blokk

Miljødirektoratet sender på høring et forslag om forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggeplasser.

fortun

NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge en ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.

tonstad

Hafslund Kraft kjøper Tonstad Vindpark i kommunene Sirdal og Flekkefjord.

pikerfoss

Å Energi har gitt Nilsson Energy i oppdrag å bygge pilotanlegg for hydrogen på Pikerfoss i Kongsberg.

Løvås

Det er behov for målrettet støtte til tiltak som kan frigjøre nettkapasitet i kritiske perioder, mener Statnett.

Fornybar Norge inviterer bransjen og kundene til å formulere nye funksjonskrav til framtidas målersystemer.

Fredrikstad Energi var først ute med smarte målere på Hvaler for snart 14 år siden. Nå må de byttes.

janbu fresvik

Eviny-konsernets resultat etter skatt i første kvartal ble 738 millioner kroner, hele 1.170 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor.

ekofisk

Med gassturbiner som alternativ når det ikke blåser, blir utslippsreduksjonene begrenset, påpeker Energidepartementet.

sol

Solenergiklyngens årsmøte vedtok tirsdag å slå seg sammen med Fornybar Norge.

mast

At Statnett er statseid, gir en særlig fordel i lånemarkedet som ikke er knyttet til forhold ved virksomheten, mener Fornybar Norge.

statnett

Statnett-ansatt vil ha tettere samarbeid i bransjen for å sikre alle mann til pumpene ved krig og kriser.

repvåg

Energidepartementet har lagt særlig vekt på at det ikke er praktisk mulig å organisere konsernet på en måte som oppfyller kravet til selskapsmessig skille.

solkraft

Det kom få avklaringer om solkraft i revidert nasjonalbudsjett.    

øverli

Thea Øverli (29) fra Lede er ansatt som ny næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge.

generator skitten

Mange skader på småkraft-generatorer har gitt 150 prosent påslag på forsikringspremiene.

konkraft

Energiministeren vil finne gode mekanismer for utslippskutt i oljebransjen som ikke svekker kraftbalansen.

ruyter

Alle Hafslunds datterselskaper skal nå profileres som Hafslund.

fjernvarme

Det totale forbruket av fjernvarme i 2023 økte med 12 prosent sammenlignet med året før.

aasland

Etter to konsulentrapporter og tre innspill fra NVE om vektingsfaktor for fjernvarme, sier energiminister Terje Aasland at det nå er tid for å fatte beslutninger.

thørud

Kari Ekelund Thørud erstatter Arvid Moss som konserndirektør i Hydro Energy.

frantzen

I 2023 leverte Nordkraft sitt hittil beste resultat, med 697,5 millioner kroner før skatt.

andritz

Ved utgangen av første kvartal var det om lag 8,1TWh ny kraftproduksjon til behandling.

sørnettet

Statnett starter utredning av 420 kV-løsning til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet.

vartdal

Forventer at salgsprosessen kan ta mellom et halvt år og et år.

irene vik

Norsk Fjernvarme skal diskutere nærmere samarbeid med Fornybar Norge.

feas

Fredrikstad kommune har startet en prosess for mulig salg av majoritetsandel på 51prosent i Fredrikstad Energi AS.

dam nyhellervatn

Hafslund fikk et resultat etter skatt på 1.596 millioner kroner i første kvartal, 1.165 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Trine Kopstad Berentsen

Styret i Solenergiklyngen har anbefalt sammenslåing med Fornybar Norge, men Trine Kopstad Berntsen understreker at også eksportrettet solindustri og lagringsløsninger må med.

aslak øverås

Generalforsamlingen i Fornybar Norge sa tirsdag ja til å slå Solenergiklyngen sammen med Fornybar Norge.

aasland

Kun prosjekter som er vurdert som modne, skal få reservere kapasitet.

eidsiva

Eidsivakonsernets resultat etter skatt per første kvartal 2024 ble 1.019 millioner kroner, mot 1.757 millioner kroner per første kvartal 2023.

FÄRBER

Fredrik Färber (45) har takket ja til stillingen som kommunikasjonsdirektør i Statnett.

vartdal

- Vi har behov for å frigjøre noe investeringskapasitet for nye investeirnger, sier Statkrafts nye konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

nve hovedkontor

Til tross for at både Multiconsult og nå Norconsult har anbefalt mer positive vilkår for fjernvarmen.