skagerrak 4

Implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen er omsider innført.

Straumsmo

Har sendt OED fakta om vilkårsrevisjonene av Trollheim, Aura og Straumsmo og Innset kraftverk.

mast

Forbrukertilsynet har avsluttet 29 klagesaker om uklare prisopplysninger uten å gi økonomiske sanksjoner.

ulf møller

Bare en tredel av selskapene er med, men Energi Norge er likevel fornøyd.

Åslaug Haga

Tar over etter Øyvind Isachsen, som er gått til First House.

Grytneselva kraftverk

Lave kraftpriser og lave renter svekket også resultatet for 4. kvartal.

wopas 2

Vil bygge nytt produksjonsanlegg for plastbelagte granstolper i Ål.

kraftlinje møre og romsdal

I et varsel om vedtak går NVE inn for å omklassifisere 132 kV-anlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag fra transmisjonsnett til distribusjonsnett.

Hadselfjord

Bytter ut gammel kabel for Statnett og bedrer forsyningssikkerheten.

havvind-kart

Men vil ikke si om de sikter til den ferdige veilederen eller til et høringsdokument.

baltic cable

Men det er ennå en hypotetisk problemstilling, understreker Christian Rynning-Tønnesen.

Tokke

Omexom og Hitachi ABB gjør jobben sammen.

Morrow Batteries

Skal øke tempoet i kommersialiseringen av ny batteriteknologi og celleproduksjon.

vindpark

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 45,0 TWh.

test stolper

Kreosot er på vei til å bli faset ut som impregnering for trestolper. REN vil finne ut hvor gode alternativene egentlig er.

raggovidda

Vil bygge hydrogen- og ammoniakkproduksjon, men forutsetter utsatt frist for idriftsettelse av trinn 3 av Raggovidda vindpark.

knut kroepelien

Men da trengs nye vindkraftkonsesjoner og bedre betingelser for vannkraften, mener Energi Norge-sjefen.

tina bru

Ved økt effektbehov har aktører i markedet de riktige økonomiske insentivene til å konsesjonssøke tiltak, ifølge energiministeren.

Det er nok kraft til å elektrifisere både Herøya og sokkelen, ifølge Statkraft-sjefen.

Helgeland Kraft

Lave kraftpriser og svakt resultat fra sikringshandel ga negativt driftsresultat for vannkraften.

Otovo ble fredag tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo etter en kapitalutvidelse på 250 millioner kroner.

yara porsgrunn

Vil elektrifisere ammoniakkproduksjonen, kan bli et årlig forbruk på 4-5 TWh.

tønnesen

Et tilfredsstillende resultat, gitt de svært lave kraftprisene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

mast

Bytte av strømleverandør økte i fjerde kvartal med 10 prosent blant husholdningskunder fra tredje kvartal.

Hevder Statnett har brutt tilknytningsplikten til Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal.

datasenter

Men kun i industri- og energianlegg, ikke for datasentre.

Vindparkregulatorer skaper problemer for vern ved øydrift. Det kan oppstå voldsomme fall i frekvensen, og en NTNU-professor etterlyser større åpenhet om hvordan regulatorene fungerer.

Bjerkreim

Årsaken er at det bygges mindre vindkraft.

hass

Inge Hass (49) har begynt som ny kraftverksjef for Statkraft i Sogn kraftverksgruppe.

evenstad

Lave spotpriser ga både lav grunnrenteskatt og lave tapskostnader i nettet, og et bedre resultat enn i 2019.

freyr

Mottar 39 millioner kroner i utviklingstilskudd til å bygge batterifabrikk i Mo i Rana.

Okea planlegger kraft fra land på Fosen.

Åslaug Haga

Åslaug Hage hevder hun «møtte oljeveggen» i et departement med «lite kompetanse» ikke bare innen ny fornybar energi, men også innen vannkraft.

Kryssende linjer

Nettselskapenes inntektsramme for 2020 ble 2,9 milliarder kroner lavere enn hva RME tidligere har varslet.

nve

66 avvik om kryssubsidiering fra 2017-2020, 34 brudd på nøytralitetsplikten mot integrert kraftleverandør fra 2015-2020.

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020.

bru hywind

Før tildelingskriteriene for havvind kan legges fram, må utkast til veileder på høring, svarer Tina Bru.

syvertsen

Steffen Syvertsen blir konsernsjef hvis eierne godkjenner at Glitre og Agder Energi slås sammen.