modvion tretårn

Laminert tre kan gjøre det enklere å bygge enda høyere vindturbiner.

Elsertifikat-avtale

Markedet fortsetter likevel i 15 år, med tilnærmet nullpriser. Strømkundene betaler.

Troll

Nord-norske strømkunder kan få 16.000 kroner i ekstraregning over 15 år.

Sikringer

DSB-ingeniør advarer mot at ny nettleie kan gi valg av dårlige løsninger.

Bruvollelva

Øker produksjonen i Bruvollelva kraftverk til en svært hyggelig pris.

LEDIGE STILLINGER

vindturbin

Plasseringen av seks turbiner endres.

Hywind Demo

NVE trosser Fiskeridirektoratet, lar turbinen fortsatt brukes til testing av ny havvind-teknologi.

Urban Reserve

Inngår avtale om optimalisering av urban portefølje i Storbritannia.

solceller

Antall monterte solcelle-anlegg ned 73 prosent i august.

OED bru

Får tre avvik etter tilsyn fra DSB.

småkraft

Ville gitt for store negative konsekvenser for landskap og friluftsliv.

rørgate

Utenlandske investorer driver opp prisene på utbygde småkraftverk til over 6 kr/kWh.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg vil fortsette å bruke Enova.

Tariff-forhandlinger 2020

Hevder Energi Norge-krav «ville ført til kraftige svekkelser av tariffavtalen»..

Lyse har bestilt kapasitet i nettet.

Vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten.

Distribusjonsnett SFE

Haugaland Kraft Nett og SFE Nett samarbeider med Nodes om hvert sitt...

Usta demontasje av turbin

Det andre aggregatet oppgraderes først neste år, på grunn av korona-pandemien.

styre havvind

Skal kartlegge og utvikle modeller for å stimulere leveranser.

solceller

Trenger kapital til satsing på leasing av solceller i Europa.

Legges til Arbeids- og sosialdepartementet, til tross for advarsler fra oljenæringen.

Skagerak Energi AS er et av landets ledende energikonsern med over 600...

NordLink

Stanset finsk kraftverk og ga øydrift på Melkøya.

fyrstikk

Bedre leveringssikkerhet enn vanlig.

Nettstasjon Hønefoss

Forbedrer drift og fleksibilitet i distribusjonsnettet.

Akershus Energipark

Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere.

Birgitte Jourdan-Andersen

Birgitte Jourdan-Andersen overtar etter Eivind Hodne Steen.

Alta-dammen.

«Vil være et uforholdsmessig inngrep», skriver RME.

Solceller

Sikrer seg prosjekter som kan gi ytterligere 275 MW.

Hydro Høyanger

OED trosset Hydro i sitt endelige vedtak.

tog

Dobbelspor til Lillehammer øker behovet for strøm på 16,7 Hz.

beyonder

Kan bli et brohode til verdensmarkedet for norsk miljøteknologi.

Småkraft

60 småkraftverk er under bygging, det største antallet siden NVE startet registreringen.

Mads Nipper

Kan tjene over 20 millioner danske kroner i året.

Anna Borg

Går fra finansdirektør til toppsjef i konsernet.

Dudgeon

Inngår partnerskap med BP om havvind i USA.

Grytneselva kraftverk

Rentesikring slo feil da rentene sank.

Morrow

Morrow Batteries har mottatt 19 konkrete tomteforslag for batterfabrikk.