aura

Lyttet til Statkraft og Statnett, innfører ikke krav om minstevannføring.

mast

Først vil RME og Forbrukertilsynet kreve at kundene får opplyst pris og lengde på kontraktene. Deretter vil de vurdere å påby visse typer kontrakter.

turbin

OED legger vekt på at søknaden er gammel og basert på et prosjekt det ikke lenger er aktuelt å bygge ut.

nett

Prioriterer forsyningssikkerheten. Datasentre, oppdrettsanlegg, ladestasjoner og industri havner bak i køen.

norned

Mener de i fjor sommer burde gitt mer overføringskapasitet på NorNed istedenfor på Cobra-kabelen mellom Danmark og Nederland.

kvamme

Det første selskapet fra Trøndelag som slutter seg til. 

breivik

Skal jobbe med kommunikasjon og samfunnskontakt.

vindturbin

Legger vekt på at den gir forutsigbare inntekter til vindkraftkommunene og er avgiftsteknisk enkel å administrere.

skip

Til verdens første hydrogendrevne lasteskip.

equinor fornebu

OED skal ikke lenger sitte på begge sider av bordet i saker som omhandler Equinor.

Nørve

Knud Hans Nørve (57) er ansatt som ny daglig leder i Clemens Kraft.

myskja

I første omgang er det havvind-aktørene som skal planlegge og utvikle havnettet, ikke systemoperatøren.

Raggovidda vindpark

Varanger Kraft og Aker Clean Hydrogens prosjekt skyter fart.

rotbeslag

Brødrene Berntsen utviklet en ny festemetode for komposittmastene til den nye 132 kV produksjonsradialen til Buheii vindpark.

wattn

Det sammenslåtte strømsalgselskapet på Vestlandet har ambisjoner om å vokse både lokalt og nasjonalt.

datasenter

Sammen med aktører innen den norske datasenterbransjen.

nett tensio

Slankingen av Tensio etter fusjonen i 2019 går tregere enn planlagt. Om ikke mange nok søker frivillig sluttpakke, kan tøffere virkemidler tas i bruk.

mast

Over halvparten mente det er for vanskelig å sikre sine kraftkontrakter.

agder fjernvarme

Samler fjernvarme og bioenergi i et nytt konsern.

batteri byggeplass

Etablerer datterselskapet Ohmia Construction.

elmotor

Dersom alle utdaterte elektromotorer i norsk industri ble byttet ut med nye, energieffektive motorer, kunne man spart 4 TWh, ifølge ABB.

tussa

Økte kraftpriser ga godt Tussa-resultat.

lader

En økning på 27 prosent fra 2019.

lyse

Drøyt 80 energiselskap har områdekonsesjon for nettvirksomhet. I løpet av året skal alle ha skiftet til navn og logo som skiller seg ut fra eierselskapet.

draugen

Nye regler gjør at Statnett godkjenner tilkobling av 80 MW med vilkår om forbruksbegrensning.

nsl

Rolig start, med 30 MW.

rudshøgda kompositt

Hitachi ABB Power Grids har levert sine første komposittstolper i det norske lavspenningsmarkedet, til Elvia på Rudshøgda nord for Hamar.

vindturbin

Men kun der kommunene ber om det. – Klokt, mener Norwea.

mølle

Målet om den forventede normalårsproduksjon i elsertifikatmarkedet ble nådd.

grane

På Haugalandet er Håvik trafostasjon uaktuell for å forsyne Balder, Grane og Ringhorne, men Gismarvik er aktuell når ledningen til Blåfalli står klar, ifølge Statnett.

lyse

Planleggerne i Lyse Produksjon får en helt annen og mye mer kompleks og utfordrende hverdag når de til høsten overtar hele produksjonsplanleggingen av Røldal-Suldal-kraftverkene.

vind

En ny produksjonsavgift vil gjøre anleggene enda mindre lønnsomme, viser KPMG-undersøkelse.

batterier i Narvik

Nordkraft og Stolt-Nielsen Holding har inngått avtale om partnerskap for å få realisert en stor batterifabrikk i Narvik.

Bremnes seashore elektrisk oppdrettsanlegg

Næringen slapp ut 375.000 tonn CO2 i fjor. Å fjerne dem tar 45 år med dagens tempo, ifølge ny rapport.

Shell, BKK og Lyse går sammen for å bygge ut havvind, og planlegger å søke konsesjoner for både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

mosambik

Norfund bygger sitt første solkraftverk med batterilagring, som skal gi strøm også når solen ikke skinner.

hyggevatn

For å få strøm til sitt planlagte gassanlegg på 60 MW ved Hammerfest, er oljeselskapet Vår Energi avhengig av at Equinor elektrifiserer Melkøya.  

glitre-bygget

Drammen kommunestyre godkjente i går intensjonsavtalen om sammenslåingen av Glitre Energi og Agder Energi.