EU KOMMISJONEN

Vil ha svar om informasjonsdeling, «etterforskningsmyndighet» og manglende «speiling» av EU-lovverket.

Roskrepp

Det er mulig å oppgradere mange av dagens vannkraftverk til å bli lønnsomme pumpekraftverk uten å måtte gjøre store og kostbare ombygginger av eksisterende tunnelsystem.

LYSEBOTN

Norsk selskap får rivejobben.

smart billading

Skagereak Energi skal selge effekten i regulerkraftmarkedet, men tror unngåtte nettutbygginger lokalt kan bli enda mer innbringende.

leiråga

Mo Industripark skulle ferdigstilt de allerede kraftig forsinkede kraftverkene Øvre og Nedre Leiråga i september. Det har de ikke klart.

nett Nordland

Navnet blir Arva, nord-samisk for energi og viljestyrke.

glitre-bygget

Åpner for å diskutere sammenslåing, men Rollag Elverk ønsker fortsatt å fusjonere med Flesberg E-verk.

havvind

Aker Offshore Wind og Aker BP går sammen for å få ned CO2-utslippene på sokkelen.

havvind

Statnett vil jobbe for standardisering, men vet ikke om Norge kobles på.

Fjordkraft

«Opererer i henhold til etablerte bransjestandarder», hevder selskapet.

Solceller

Skal kjøpe ca. 74 GWh solkraft og selge den videre med gevinst.

Sørnettet

Statnett vil ha slutt på spolejording i Sørnettet, men regionalnett-eierne sier nei. DSB konkluderer ikke, og NVE vil utrede saken på nytt. 

melkøya

Brannen skadet kraftturbin, elektroutstyr og kabler og stanser Melkøya-anlegget i 12 måneder.

norflex

Skal teste faktisk betalingsvillighet for tilgjengelig fleksibilitet.

Vardafjellet

NVE har fattet vedtak om retting og eventuell stans av to turbiner.

Freyr

Freyr inngår avtale med Elkem om langsiktig forsyning av materialer for produksjon av battericeller.

nett romsdal

KraftCert vil innføre sensornettverk.

Elhub Viklandet

Personvernshensyn gjorde at IT-utvikling og -drift ble flyttet hjem fra India.

peis

Mange skrudde ned varmen og fyrte opp med ved i Statnetts Iflex-prosjekt.

Men forutsetter kun 13 TWh økt vannkraftproduksjon i 2050.

muffer

Med trådløse sensorer i kabeltermineringene skal tilstanden overvåkes så man avdekker feil før de oppstår.

norske skog saugbrugs

Tapte 45 millioner kroner på salg av overskuddsenergi, kritisk til manglende korona-kompensasjon.

Gudbrandsdal Energi

Ber Forbrukerrådet dementere påstand om lureri.

Eskil Lunde Jensen

Men prissikring bidro positivt på resultatet.

– Det er skuffende at juksepriser er så utbredt.

craftor

Skal isteden satse på kjernevirksomheten.

unngår hjemfall

Dermed hjemfaller ikke Røldal-Suldal til staten i 2022.

Bjerkreim trafostasjon

Skal prosjektere transformatorstasjoner.

narvik

Den siste eierkommunen, Narvik, har sagt ja.

Men det kan kreve kraftprisgaranti fra myndighetene.

Tørdal

Bruker flere tonn mindre kobber og stål. Færre spenningsførende deler øker tryggheten for vedlikeholdsdpersonell.

Sogn trafostasjon

Elvia forsøker å kvitte seg med 300 kV-kablene i Oslo, men Statnett mener de er i for dårlig stand.

Mast

Statnett ønsker alle over på elektronisk bestilling fra neste år.

tibber

Har passert 100.000 kunder, økte omsetningen med 46 prosent.

Kryssende linjer

Blir trukket fra nettselskapenes inntektsramme neste år.

Tina Bru

– Jeg håper denne gjennomgangen kan bidra til aksept, sier Tina Bru.

India

Må ut med nesten 11 milliarder kroner, vil droppe «Solar» i navnet.

Skisse av metanolfabrikk

Vil bygge anlegg som kan bruke 1 TWh per år.