ams

Ledere i norske nettselskaper trodde AMS-målerne betydde mindre behov for folk på måleravdelingene. Så feil kan man ta.

tokagjelet

Byggingen av Tokagjelet kraftverk er kommet i nyhetsbildet etter at tre personer antas å ha omkommet søndag da robåten deres gikk utenfor betongterskelen ved inntaket.

eviny ventures

 BKKs venturefond har en ambisjon om å investere nærmere en halv milliard kroner i oppstart- og vekstselskaper de kommende årene.

elsikkerhet

Mandatet for arbeidsgruppen er klart. Den skal blant annet vurdere DLE-ordningen.

Søreide

Svein Ove Søreide (53) skifter plass i BKK-organisasjonen som følge av at monopolvirksomheten utskilles.

mast

42 prosent av alle som har byttet strømavtale, har følt seg lurt da de kjøpte strøm.

Narvik

Kjøper seg opp i Narvik Batteri og sikrer seg to tomter for å utvikle bærekraftig eksportindustri.

persen

«Dersom Norge skulle begrense handelen over utenlandsforbindelsene i et forsøk på å påvirke kraftprisen, vil det være i strid med våre forpliktelser», skriver energiministeren.

mast

Rollag Elektrisitetsverk får forlenget sin midlertidige dispensasjon fra krav til selskapsmessig skille fram til 1. januar 2023.

trafo

NVE gir konsesjon til ny kraftledning og transformatorstasjon i Hamarøy kommune.

blyverket

«Trygg strømhandel» virker mot sin hensikt når sertifiserte selskaper endrer avtalevilkår og «stevner staten for å kunne tilby dårlige og dyre avtaler», hevder Forbrukerrådet.

haga

Kritiserte nasjonale politikere som «stakk av med halen mellom bena», ansiktsløse utenlandske vindkraftinvestorer og bygging av turbiner som ble 100 meter høyere enn forespeilet.

mast møre

Har valgt CGI som leverandør av ny kundeløsning til sine 28 nettselskaper.

Regjeringen la fredag fram et forslag for Stortinget om at bostøttemottakere i de delene av landet med høyest strømpriser får en ekstraordinær utbetaling i november.

østenby

I basisscenarioet i årets langsiktige kraftmarkedsanalyse anslår NVE at årlig gjennomsnittlig kraftpris i Norge vil være 52 øre/kWh i 2030 og 50 øre/kWh i 2040.

mast

Klarering av kraftmarkedet etter markedsprinsipper, der man lar kraften flyte fritt på de eksisterende utenlandsforbindelsene, bør man ikke rokke ved.

solgrid

Solkraftselskapet Solgrid har søkt om konsesjon for å bygge det de kaller Norges første bakkemonterte solkraftverk.

Stortinget

Ap og Sp vil stemme for Høyre og SVs forslag om økt bostøtte og sosialhjelp for folk som sliter med strømregningene.

marstein

Hadde Norge hatt riktigere regulering for solkraften, ville vannkraftmagasinene vært fullere i dag og prisene lavere, sier forskningssjef Erik Stensrud Marstein ved IFE.

turbin

Helt dødt tredje kvartal, til tross for at kraftbehovet er stort.

Fjordkraft

Krever at strømkundene skal kunne fordele strømutgiftene jevnt utover året.  

rørmast

Elvias nye ledning mellom Spydeberg og Tunby øker leveringssikkerheten for Spydeberg-beboerne dramatisk.

BKKs hovedkontor

Skal levere SF6-frie effektbrytere.

kabel skjøt nsl

Men når kapasiteten økes til 1400 MW, vil tapet bli mellom 3,5 og 4 prosent.

master

I 3. kvartal eksporterte Norge 6,5 TWh strøm, mens det ble importert 1,4 TWh.

brasil

Et selskap Statkraft senere tok over, utførte ulovlige betalinger for å framskynde offentlige tillatelser mellom 2011 og 2014.

kabel

Statnett innfører nye rampinggrenser i prisområdet NO2 på Sørlandet fra 10. november.

VESTAS

Hver rotasjon vil forsyner et hjem i New York i halvannen dag, ifølge Equinor.

mjøs

Men «å strupe eksporten per nå er ikke en aktuell problemstilling akkurat i dag», sier energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

mast

Folk i sør gjør lurt i å skru av varmeovnene mandag morgen, mens lenger nord er strømmen direkte billig.

Fjordkraft

I tredje kvartal vokste Fjordkraft-konsernet med 1.753 strømleveranser i den norske delen av virksomheten.

Hele fire spørsmål rakk Frp å sende av gårde omtrent før den nye energiministeren fikk prøvd ut stolen.

Styrker satsingen på regionalnett og sentralnett.

Vik

Får med seg Arild Thiemann som politisk rådgiver.

persen

Stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen (Ap) tar over som olje- og energiminister.

agder

Agder Energi Nett har startet planleggingen av ny kystlinje mellom Vallemoen i Lindesnes og Øye i Kvinesdal via Lyngdal.

tveit

Men Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit advarer om at krav om svært kort utleietid av fallene kan stanse prosjekter.

bu

Norsk elbilforening er svært kritisk til at den nye regjeringen ikke forplikter seg til 2025-målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie.