Homepage

nve

Det er en risiko for at alvorlige hendelser, som kan få uopprettelige konsekvenser for vassdragsmiljøet, ikke blir fulgt opp.

vann

NVE gir utsatt byggefrist for nettilknytning av Nordåna og Dalaåna kraftverk i Sandnes kommune i Rogaland.

høytemperatur

I Sverige tas høytemperaturliner i bruk for å øke kraftnettets kapasitet raskt. – Høytemperaturliner er en god flaskehalsåpner, sier Eon-konsulent.

Holdhustjørna

En utbygging ville resultert i et samlet uttak på 97 prosent av vannet i elva, ifølge NVE.

jølstra

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kalte prosjektet ingeniørkunst i verdensklasse da han åpnet Jølstra kraftverk tirsdag.

aasland

Nå får ikke nettselskapene lenger selge leveringspliktig strøm til ågerpris.

fornybarprisen

Bidrar til å minimere naturinngrep gjennom mindre utbygging av kraftnett.

modalen

Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge gjennom kommende vinter er redusert, ifølge Statnett.

norned

Statnett og Tennet planlegger å installere DC-brytere i HVDC-stasjonene på NorNed for å endre flytretning uten at man må gjøre polaritetsskifte.

fredrikstad energi

Skal hente ut stordriftsfordeler og få tilgang til et bredere kompetansemiljø.

kreosot

Det blir totalforbud mot salg av kreosotimpregnerte materialer i Norge fra oktober 2023.

Liina Veerme

Salten Kraftsamband overtar NTEs eierandel på 50 prosent i SISO Energi AS, samtidig som NTE går inn som medeier i SKS.

havvind vindturbin

Allerede er varslede nyetableringer flyttet utenlands, og det er ventet at situasjonen vil forverre seg i årene fremover, ifølge DNV.

olkiluoto

Undersøkelsene av feilene på matevannspumpene fortsetter, reaktoren kommer tidligst i ordinær drift i slutten av januar.

multiconsult-rapport

2021 ble nok et rekordår for leverandørindustrien i den norske fornybarnæringen, med en vekst på 12 prosent. Men vannkraften står på stedet hvil.

tunnel

AF Gruppen er innstilt til kontrakt med Statnett for bygging av kabeltunnel mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i Oslo. Tunnelen skal stå ferdig i 2028.

termostat strømsparing sparing

Husholdningene i høyprisområdene sør i Norge reduserte det temperaturkorrigerte strømforbruket med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober sammenlignet med i fjor, ifølge NVE.

ayond

Selskapet Ayond skal levere batterisystemer og modulære energiløsninger.

svensk m ast

Har slitt med verktøyet som brukes til å simulere markedet.

yara herøya

For å nå alle klimamål og industridrømmer må Norge øke kraftproduksjonen med nesten 50 prosent innen 2030, ifølge ny rapport.

glitre

«Bortfall av produksjonsvolum og høy sikringsgrad ved inngangen til året har medført svært svake resultater» i 3. kvartal, skriver selskapet.

langevatn

Forlenget frist vil øke sannsynligheten for å kunne bygge Øygard kraftverk (112 GWh), ifølge Agder Energi Vannkraft.

andritz

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyningen for 2022 er på 25,7 milliarder kroner, ifølge SSB.

Stolpe

Det er enighet på Stortinget om å bevilge 23 millioner kroner til en midlertidig, rammestyrt strømstøtte for å hjelpe små distriktsbutikker som sliter med høye strømpriser.

TELLENES

Vardar og Glitre Energi er enige om en avtale hvor Vardar kjøper Glitre Energis 25 prosents eierposisjon i selskapet Zephyr.

glitre

Kombinasjonen av redusert produksjon, høyere sikringsgrad og en tilbakevirkende og skjerpet kraftverksbeskatning medfører en effektiv beskatningsprosent på over 100 prosent, ifølge Glitre Energi.

svensk mast

Statkraft er kritisk til at Statnett begrenset strømflyten mot Sverige, og spør om målet var å påvirke prisene. RME undersøker saken, Statnett avviser markedsmanipulasjon.

dam foss

Fyllingsgraden i store deler av landet er nå over normalen for årstiden.

volte

Satser sammen i energiteknologiselskapet Volte med 50 prosent eierandel hver, og vil blant annet tilby fastprisavtaler.

haga

Åslaug Marie Haga (63) blir administrerende direktør i den nye, store interesseorganisasjonen Fornybar Norge, hvor Norwea og Energi Norge samler sine krefter fra 1. januar.

ams

RME varsler at de vil godkjenne Statnetts Elhub-søknad til tross for kraftige advarsler fra en rekke aktører i kraftbransjen.

dalekvam

NVE har gitt Statnett, Eviny Fornybar og BKK Nett konsesjon til å bygge Dalekvam transformatorstasjon i Vaksdal kommune.

mast

Det hjelper ikke at regjeringen vil heve grensa til 100.000 kunder.

ukraina hjelp statnett

Det er ikke kun overskuddsmateriell Statnett gir til Ukraina.

hywind tampen

Den første turbinen i den flytende vindparken Hywind Tampen i Nordsjøen startet strømproduksjonen søndag.

strømstøtte

Husholdningene måtte i snitt betale 141,5 øre/kWh i 3. kvartal, et godt stykke under toppen i 4. kvartal 2021 på 164,8 øre/kWh.

tønnesen

Skjerpet grunnrenteskatt stopper dem ikke, men det justerte høyprisbidraget må fjernes i 2024 for at prosjektene faktisk kan bygges.

norned

Oktober ble den måneden så langt i år da Statnett har tatt inn minst penger på flaskehalsinntekter.