Homepage

nve-bygget

«NVE er i dag ikke rigget for å håndtere en sterk økning i antallet konsesjons- og tilsynssaker», skriver direktoratet til OED.

varmepumpe

11 organisasjoner advarer om at det gjør det vanskeligere å nå klimamålene.

nve hovedkontor

Dagens kraftmarkedsmodeller klarer ikke å modellere effektkjøring og tidsforsinkelser i vannveiene på en virkelighetsnær måte, advarer NVE.

elvestuen

Ole Elvestuen er utålmodig på regjeringens CCS-oppfølging på Melkøya.

repvåg

Fusjon mellom Luostejok Kraftlag SA, Nordkyn Kraftlag SA og Repvåg Kraftlag SA skal gjennomføres.

Søknadsfrist: 31.05.2023

Søknadsfrist: 31.05.2023

Søknadsfrist: 31.05.2023

blixtunnelen

Etter at et tog ble stående fast i Blixtunnelen mandag, har Bane NOR besluttet å stenge Follobanen.

mast danmark

Sensorer og en smart algoritme kan få opptil 30 prosent mer sol og vind gjennom det danske kraftnettet.

fennefoss

Men konsernsjefen advarer mot kraftunderskudd, vil starte prosjektering av kraftverk før konsesjon er gitt.

thorheim

I den pressede kraftsituasjonen for Nord-Norge og hele landet må alle muligheter for ny kraftproduksjon vurderes nøye, mener Høyres Bård Ludvig Thorheim.

nsl

Det gjennomsnittlige klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge var i 2022 19 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime., en økning fra 11 g CO2e/kWh året før.

mast mauranger

Det skyldes hovedsakelig at det skal bygges mye nytt nett.

aasland

Regjeringen foreslår å la solkraftverk på 1 MW og vindturbiner i industriområder slippe konsesjon.

melkøya

Har oversendt innstilling til Olje- og energidepartementet.

ÅGOTNES

Eviny satser på å tilby lokale energiløsninger der nettkapasiteten er sprengt.

dam

NVE mottok melding om i alt 14 meldepliktige hendelser (ulykker og uønskede hendelser) ved vassdragsanlegg i 2022.

astrup og aasland

– Skal vi tro på den proposisjonen som regjeringen har sendt til Stortinget, eller skal vi tro på det statsråden nå sier i denne sal, spør Nikolai Astrup.

mehuken

NVE gir konsesjon til å teste havvindteknologi i Mehuken vindkraftverk.

windcatcher

Gjør at parken kommer innenfor NVEs foreslåtte utredningsområde for havvind.

vindkraft i troms

Troms Kraft og Ymber kan tilby både makspris på strøm til innbyggere og næringsliv og mulighet for medeierskap.

consto

Consto Dambygg AS har signert kontrakt med Statkraft Energi om rehabilitering av syv dammer i Høyanger.

christian rynning-tønnesen

Det må utvikles flere teknologi-generasjoner med ulike konsepter før flytende havvind blir lønnsomt uten subsidier, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

moræus

På generalforsamlingen tirsdag ble Maria Moræus Hanssen enstemmig valgt som ny styreleder i Å Energi.

oslo rådhus sol

Mener solenergibransjen bør utvikle løsninger som fungerer bedre sammen med gamle bygninger.

DALEN

Lnett fullfører den store 132 kV-oppgraderingen i Ryfylke med mye kompositt og lite stål.

Konsernet Ren Røros satte rekord i omsetning og resultat for andre år på rad.

tønnesen

Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 18,5 milliarder kroner i første kvartal.

trollvind

Kraftig økende kostander ville gjort det vanskelig å bygge Trollvind uten støtte.

mast

Etter en topp i 2014 har antall driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnettet sunket betraktelig.

frantzen

Fikk godt resultat etter å ha tatt bra betalt for magasinkraften.

Andelen av tiden tapskostnadene overstiger flaskehalskostnadene på Statnetts kabler, er kraftig redusert.

Stålproduksjon

Skal levere 2,4 TWh til fabrikken i Mo i Rana.

stein arne bakken

Økonomien til de ulike type aktørene i den ellers så bunnsolide energibransjen er preget av store ulikheter.

alnabru

Men RME kritiserer ikke selskapets rutiner for rapportering av overføringsgrenser.

mast

Må betale over 10 millioner kroner i året for 132 kV-nett som Mørenett skal overta.

sf6

Norske nett- og industriselskaper unngår svimlende importavgift ved å leie inn utstyr fra Tyskland og rense gassen her.

mast

Systemdriftskostnadene var i 2022 hele 3376 millioner kroner, en kraftig økning fra 1299 kroner i 2021.

rendalselva kraftverk

Inngår samarbeidsavtale med Meløy Energi om drift av flere kraftverk.