Homepage

Thor Holm

Kraftkundene fyller opp nettet med utstyr som skaper store mengder overharmonisk støy. – Ledelsen i nettselskapene må våkne, sier spenningsekspert.

langset

– Vi ser svært alvorlig på at slike hendelser oppstår.

gis

Norske nettselskaper vil merke det godt når EU de neste årene strammer inn reglene for hva slags isolerings- og slukkegasser de får lov til å bruke i sine GIS-anlegg.

Løvås

Statnett endrer definisjonen for vanlig strømforbruk til å gjelde forbruk opptil 5 MW, og frigjør 600 MW.

Sårbare barrierefunksjoner, overbelastet driftssentral og utmattede operatører på 16 timers skift, dårlig brukergrensesnitt i driftskontrollsystemet, mangelfull risiko- og situasjonsforståelse og sårbar design trekkes fram som årsaker til Braskereidfoss-dambruddet.

gjørv

Alexandra Bech Gjørv er valgt som ny styreleder i Statkraft, og skal lede arbeidet med å finne ny konsernsjef.

brandtun aanensen

Overgangen fra 230 volt IT til 400 volt TN går for tregt, mener REN og NEK.

jonassen

Nye oppgavevariabler i nettselskapenes inntektsramme kan styrke nettselskapenes insentiver til å gå over til 400 volt, ifølge RME.

audhild kvam

Audhild Kvam blir ny konsernsjef i Tensio fra 1. mars 2024.

Men energiministeren kan ikke love at det ikke blir gitt samtykke til ekspropriasjon for å bygge Davvi vindkraftverk.

Tokke

Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 52 milliarder kroner i 2022, 52 prosent høyere enn i 2021.

havvind

Departementet har ennå ikke bestemt seg for om den foreslåtte forskriftsendringen for hemmelighold av havvind-søknader skal gjennomføres.

kvernland

Tensio inviterer til samarbeid for å forhindre framtidig strømmangel i Trøndelag og resten av Norge.

gunnar martinsen

NVE går inn og nærmest omfordeler salgsgjenstanden etter eget forgodtbefinnende, hevder Linja.

ringhals

Kjernekraft vil sannsynligvis være ukommersielt fram til 2050, skriver Rystad Energy i en rapport.

tipp

Begynte å bygge uten godkjent teknisk plan. «Alvorlig», mener NVE.

finsk kraftlinje finland

I dag brukes kun 20 prosent av termisk kapasitet på forbindelsen fra Finnmark til Finland. Det vil Statnett og Fingrid endre.

Stolpe

Kan få mulkt på 12.000 kroner per dag.

Hywind Skottland

Total omsetning for den norskbaserte fornybarnæringen var 70,1 milliarder kroner i 2022, en økning på seks prosent fra 65,8 milliarder kroner i 2021.

børs

Et enormt stor feilbud gjør at systemoperatørene i Norden ber om mer kraft.

RME stiller Statnett en rekke kritiske spørsmål om hva de gjør for å avbøte situasjonen.

kjøllefjord

Det planlegges over ti ganger så mye kraft i Finnmark som det er plass til i nettet.

Aker Verdal

Aker Solutions er et ingeniør- og prosjektselskap som sysselsetter 11.000 ansatte globalt, hvorav 8000 i Norge. Selskapet har ekspertise innen installasjoner og teknologi på dype havområder, og leverer fundamenter til...

aasland

Terje Aasland vil behandle saken på ordinær måte hvis Statnett søker om reinvestering i Skagerak 1 og 2.

sæther

De EØS-rettslige sidene av eierskapsbegrensningene for vannkraft har vært grundig gjennomgått tidligere, både av norske myndigheter og hos Esa, svarer OED.

åsen trafostasjon

Eviny Solutions inngår kontrakt med Statnett verdt ca. 120 millioner kroner.

trehjøringen

Eidsiva Bioenergi og Betong Øst erstatter fossil gass og olje med fornybar fjernvarme.

eu flagg

Esa har fått inn klage på at storskala norsk vannkraft må være offentlig eid.

demo hyderogen

Byggeplasser, gruveanlegg, skip til kai, sykehus og hoteller skal kunne få strøm laget av hydrogen, ifølge Hitachi Energy.

lofotkraft

«Utfordringer med imperfekte markeder i sør bør ikke løses med høyere nettleie i nord», skriver Arva.

rønningen

14 strømselskap må betale 100 000 i uken hvis de bryter loven igjen.

NordLink

I ett tilfelle varslet Statnett 20 timer for sent, i to andre varslet de ikke i det hele tatt, ifølge RME.

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen

Det vil Rødts Geir Jørgensen vite.

å energi

Etablerer gulv for utbytte de kommende fire årene.

enerfin

Betaler 21 milliarder kroner for engineering- og entreprenørselskap og sikrer seg mye ny kraftproduksjon.

celsa mo i rana

Statnett og Svabo Industrinett vil være med å spleise på et flimmerhemmende anlegg i Mo i Rana, med leveringstid på to år.

kabel

Energinet og Statnett skal undersøke den tekniske gjennomførbarheten og mulige fordeler av en ny, hybrid strømforbindelse.

Risikoen for signalforstyrrelser på det digitale bakkenettet og DAB er stor, ifølge et høringsinnspill.