Homepage

svk sverige

Statnett sier OED midt imot, mener eksportrestriksjoner ikke vil monne, og at man risikerer mottiltak.

olkiluoto

Har produsert 1600 MW, som gjør at reaktoren ifølge eieren nå er den tredje kraftigste i verden.

skl

Blåfalli Fjellhaugen skulle gi 150-200 MW mer effekt, men det går ikke når «høyprisbidraget» sørger for en skatteprosent på 90 prosent.

røldal-suldal

Ville maksimere inntektene i enkelttimer. – Men med 90 prosent skatt over 70 øre/kWh, er det ikke lønnsomt lenger.

evanger

Regjeringens skatteskjerpelser gir mindre utbytte til eierne og kan hindre utbygging av ny fornybar kraft, advarer selskapet.

Søknadsfrist: 02.10.2022

yara porsgrunn

Nettilgang må sees i sammenheng med at elektrifisering av eksisterende industri er kritisk for å nå klimamålene, hevder Yara. Også Samfunnsbedriftene Energi og Statnett vil forlate førstemann til mølla-prinsippet.

askmann

Mona Askmann er ansatt som administrerende direktør i Fredrikstad Energi.

energioppgjøret

Onsdag kom Samfunnsbedriftene til enighet med arbeidstakerorganisasjonene om ny Energiavtale I og Energiavtale II som skal gjelde for perioden 2022–2024.

Tveit

– Mange småkrafteiere har syntes det er direkte flaut å få så mye penger, sier Knut Olav Tveit.

kroepelien

– Det er feil å ta inn penger som ellers ville blitt brukt til å bygge mer fornybar energi. Fornybarnæringen er allerede blant landets mest beskattede næringer, sier Knut Kroepelien.

vindturbin

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for landbaserte vindkraftverk fra 2023 på 40 prosent. – Dramatisk for en del eksisterende vindkraftverk, advarer Energi Norge.

bjelland

– Det er svært uheldig å forsterke forskjellen mellom store og mellomstore vannkraftverk, sier Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi, som vil ha bunnfradrag i grunnrenteskatten.

småkraft

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag for vindkraft og både stor vannkraft og småkraft, der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.

Knut Lockert

Uforutsigbarhet i skattepolitikken vil lett kunne spenne beina på viktige investeringer, advarer Knut Lockert.

Reinsfors dam

Regjeringen foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Master Hallingdal

Det maksimale prispåslaget blir høyere enn 0,5 øre/kWh som tidligere var foreslått.

dam finnflot

På grunn av de høye kraftprisene foreslår regjeringen å trekke inn tre milliarder kroner i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft.

Husnes

Tar ned produksjonen i høyprisområdene i på Vestlandet.

syvertsen

– Vi har samlet et godt og sterkt lag med dyktige ledere fra begge selskap, sier Steffen Syvertsen.

tokheim

Etter konkursen i november 2020 og med ny struktur for virksomheten, har Norhard fått langt bedre bærekraft. Selskapet tjener penger, og det ser lyst ut for deres unike tunnelboringsteknologi.

transformator

Kan gi kraftige eksplosjoner og lang utetid, ifølge ny NVE-rapport.

mongstad

NVE støtter at Statnett setter i gang nødvendige utredninger og tiltak for å kunne ta i bruk gasskraftverket på Mongstad dersom det oppstår et behov for ekstra kraftproduksjon.

havvind

Norseman Wind og EnBW planlegger hovedkontor og konstruksjonshavn på Agder, og tror det kan øke sjansen sjansen til å vinne auksjonen.

Vaksvik

Utstyrsleverandørene har fått en utfordrende hverdag, med økte priser på komponenter, og det er store forsinkelser på leveranser. Det fører til lave marginer på prosjektene.

skagerak

Tar i bruk mer kostnadseffektive kommunikasjonsenheter for å få bedre oversikt over snø og vann og dermed redusere flomtapene.

otera agder

Agder Energi Nett fortsetter samarbeidet med Otera Infra AS og OneCo Elektro AS.

lnett

Elvia og LNett har utviklet en informasjonsmodell for strømnettet som blir europeisk standard for nettselskaper.

Trollvind

Vil bedre forsyningssikkerheten, gi reduserte nettap og gjøre det mulig å knytte til større mengder nytt forbruk i Bergensområdet, skriver NVE og Statnett til OED.

Skal levere 9 TWh fra 2031 til 2044.

kupekraft13

Kupekraft kraftverk ble et drøyt halvår forsinket av knallhardt fjell med vanskelige forkastninger.

VIMEC

Forskere ved Universitetet i Stavanger har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann som får fjær til å bevege seg opp og ned.

wisting

Men NVE tar ikke stilling til om petroleumsanleggene bør elektrifiseres.

raaum

Mange energiselskaper har liten eller ingen kompetanse på IT- og OT-cybersikkerhet, spesielt bestillerkompetanse. Konsulentene kan spille en nøkkelrolle, tror KraftCERT.

helios

Skal utvikle minst 1000 MW solkraft i Norge.

celsa mo i rana

Nettet rundt Mo i Rana drives ineffektivt og mulighetene for å knytte til nytt forbruk begrenses av flimmer fra Celsas stålovn, advarer Statnett, som avviser Celsas påstander om faktafeil.

vianode

Vianode, med Hydro og Elkem i ryggen, investerer 2 milliarder kroner i en fabrikk for batterimaterialer på Herøya, og kraftbehovet er stort.

tyin

Kraftimport bidro til å opprettholde magasinfyllingen i sørlige Norge.

Ånstadblåheia

Gjenstander faller ned når vinden er kraftig.