– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.

Nyhetsbrev

Meld deg på, og motta vårt gratis nyhetsbrev hver tirsdag og torsdag.

Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
Underliggende driftsresultat for Statkraft 2019 var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.
Søknader om å bygge kabler til petroleumsinstallasjoner i utlandet, er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå, opplyser OED.
Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.
Zero er positiv til kraftkabel fra Norge til oljefelter på britisk sokkel hvis oljebransjen samtidig blir med og bygger mer havvind.
Strømkabelen North Sea Link mellom Norge og England er allerede sikret 100 millioner kroner i inntekter, nesten to år før kabelen settes i drift.
Sweco Norge oppnådde i 2019 et driftsresultat på 201 millioner kroner, opp 33,5 millioner kroner fra 2018.
BP, Shell og Total ber om å få ta ut 100-200 MW fra Kvinesdal til feltene Elgin, Shearwater og Eastern Trough Area Project (ETAP). En fullelektrifisering kan redusere CO2-utslippene med 800.000 tonn. Statnett venter på avklaring fra norske myndigheter.
Olje- og energidepartementet har tatt initiativ overfor tyske myndigheter for å sikre at sprengt kapasitet i det tyske kraftnettet ikke stopper krafteksporten på NordLink.
Agder Energi hadde i 2019 et underliggende resultat etter skatt på 340 millioner kroner, ned fra 874 millioner kroner i 2018.
Leikanger kraftverk får 15 kilometer tunnel, hvor Sognekraft skal holde tilbake vann for å selge det i de dyreste timene på døgnet.
Hydro Aluminium på Magnor har valgt å erstatte SF6-anlegg med et mer klimavennlige høyspentanlegg.
Med Autofos legges det til rette for automatisk rapportering av endringer i strømnettet. Det kan spare aktørene i energibransjen for mange millioner.
Ap-representant ber energiministeren innføre krav om etterundersøkelser.
For å få momentan kontroll over over kraftsystemet.