Homepage

RME varsler nytt vedtak om at Celsa Armeringsstål er ansvarlig for å rette opp flimmerproblemene på Helgeland.

Advokat Mathias K. Hauglid hos advokatfirmaet Haavind oppfordrer kraftbransjen til å sette seg inn AI Act, EU-forordningen om kunstig intelligens. Det haster.

Forskere fra NGI og SINTEF er med i et EU-prosjekt som skal bidra til å senke kostnadene ved havvind-installasjoner.

Solide resultater for ett-åringen Å Energi.

Flere ansatte, ekstra ressurser og et nytt forskningsprosjekt skal gi NVE et bedre grunnlag for å revidere forskrifter og veiledere for sikre dammer.

ringhals

Vattenfall tar neste skritt for å muliggjøre ny atomkraft ved Ringhals.

Det norske batteriselskapet Eco Stor, eid av Å Energi, rigges for ytterligere vekst i Tyskland ved å hente internasjonal kapital.

janbu fresvik

Vil skape plass til nytt forbruk som står i kø, men da må Statnett levere.

RUYTER

Likevel endte driftsresultatet i minus 142 millioner kroner.

solceller

Fornybar Norge etterlyser felles kurs for landets energi- og klimapolitikk.

Ny støtteordning planlegges for batteri i nullutslippsskip.

Men varsler også overtredelsesgebyr.

Vil frigjøre 10 GWh elektrisk kapasitet.

Les innlegget fra Advokatfirmaet Grette.

Vil øke kapasiteten med 20 prosent

Det viser en ny rapport fra ENTSO-E.

De to selskapene vil sammen utvikle batteri- og energiløsninger.

Beslutningen er tatt. Om SKL følger opp, kan tre nye kraftverk kontraheres i løpet av februar.

Etter å ha blitt tatt av skredet i Ullensvang i desember, regner Småkraft med å kunne levere strøm fra Byro allerede når vårflommene setter inn i mai.

Statnett reserverer 675 MW til nytt forbruk på Helgeland, som står overfor betydelige industrielle investeringer i årene fremover.

Solveig Gjerde Hjelle er ansatt som ny administrerende direktør i Lyse Energi. Hun får ansvaret for 120.000 strømkunder.

Eidsiva og Hafslund har identifisert et mulig vindkraftprosjekt i Vestre Toten kommune. Ny lokal kraftproduksjon er spesielt viktig for Raufoss Industripark.

7. februar gjorde Google det kjent at de starter på byggingen av et nytt datasenter i Skien, en investering på 600 millioner euro.

Statkraft åpnet 6. februar sin største vindpark utenfor Europa, den 519 MW store vindparken Ventos de Santa Eugênia i Bahia, Brasil.

solceller vinter snø solkraft

NVE mener meldeplikt for solkraftverk bør ligge på 15 MW, og ikke på 30 MW slik regjeringen har foreslått.

mast linje

RME ilegger Tibber Norge AS et gebyr på 8 millioner kroner for overtredelse av bestemmelsene om forskuddsfakturering av sine kunder. 

blyverket

Strømsalgselskapene binder sanntidsmålere til egne strømavtaler, og gjør det både dyrt og vanskelig å bytte, hevder Forbrukerrådet.

mast

RME foreslår at man skal få dele 5 MW egenprodusert strøm mellom naboeiendommer.

krefting

Storstilt utbygging av solkraft på landbruksarealer kan gi en utvikling som ikke er i tråd med landbrukspolitiske mål om økt matproduksjon og selvforsyning, ifølge Landbruksdirektoratet.

solkraft

NVE anbefaler at solkraftanlegg opp til 5 MW ikke trenger konsesjon.

roar amundsveen

RME forsvarer KILE-ordningen mot kritikken fra Distriktsenergi og Fornybar Norge.

sol sau

Norges Bondelag advarer mot tap av matjord til solkraftproduksjon..

portrett av konserndirektør i Statnett

Venter kraftig forbruksvekst i Bergensområdet.

Vil tilby kjøling og tekniske anlegg til dagligvarebransjen.

nve hovedkontor

«NVE mener, basert på vår erfaring fra vindkraft, at de foreslåtte endringene ikke vil føre til mer effektive prosesser og raskere utbygging».

sol

Den foreslåtte lovendringen kan gjør at hele utviklingen av bakkemontert solkraft i Norge stopper opp, advarer Solenergiklyngen.

Det bør bli unntak ved force majeure, ekstremvær, for planlagt arbeid og når man hjelper naboen, mener Fornybar Norge og Distriktsenergi.