Stikkord: 50Hertz

energiøy

Energinet og 50Hertz ser på muligheten for å overføre 2 GW vindkraft fra energiøy.