Stikkord: CCS

Klemetsrudanlegget

Styret i Fortum Oslo Varme ga fredag sin tilslutning.