Klemetsrudanlegget
Avfallsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo, hvor det planlegges CO2-fangst. Foto: Einar Aslaksen/Fortum Oslo Varme
Foto: Fortum Oslo Varme/Einar Aslaksen

Styret i Fortum Oslo Varme ga fredag sin tilslutning.

  • Øyvind Lie

Dermed er Oslos største punktutslipp, avfallsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo, et viktig steg nærmere å redusere sine klimautslipp med 90 prosent, skriver Fortum i en pressemelding.

– Dette er en milepæl for klimaet og Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt. Vi skal fange hele 90 % av klimautslippene fra forbrenningen av avfall, og vi gjenbruker varmeoverskuddet fra fangstprosessen som fjernvarme til byens bygninger. Prosjektet vil, forutsatt positivt investeringsvedtak i Stortinget i høst, gi umiddelbar sysselsettingseffekt i Norge. Læringen fra vårt prosjekt blir viktig for at tilsvarende anlegg over hele Europa tar i bruk karbonfangst, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme AS, i meldingen.

Fortum Oslo Varme er eid 50/50 av Oslo kommune og Fortum Oyj, og investeringsbeslutningen er ifølge pressemeldingen et tydelig signal til Regjeringen om at karbonfangstprosjektet har solid eierstøtte.

Den statlige investeringsbeslutningen er varslet i nasjonalbudsjettet for 2021.

Med en statlig investeringsbeslutning i nasjonalbudsjettet for 2021 kan Fortum Oslo Varmes karbonfangstanlegg være operativt i 2024, og levere flytende CO2 fra Oslo Havn til Northern Lights transport- og lagringsprosjekt, ifølge pressemeldingen.