Stikkord: Celsa Armeringsstål

Stålproduksjon

Gir store økonomiske tap, RME vil holde Celsa Armeringsstål ansvarlig.