Stikkord: DLE

DSB logo

DSB vil etablere regionale DLE-grupper mot arbeidslivskriminalitet, og «ser på» nivået på foreleggene.