Stikkord: Fjellhamar trafostasjon

Fjellhamar trafostasjon

Flyttingen kan koste langt over 100 millioner kroner.