Stikkord: Hardanger Energi

Gjør om NVEs avslag, tillater opprusting og utvidelse av kraftverk fra 1921 som gir 19 GWh ny kraft i Hardanger.