Stikkord: Konsesjoner

Strandvatn dam

Ifølge NVEs forslag til nye konsesjonsvilkår.