Stikkord: Kraftanmelding

vann

Captiva-gruppen så et hull i markedet for finansiell handel for småkraften.