Stikkord: nettsentral

Kryssende linjer

Nettselskapet Tensio TN har søkt OED om en tidsbegrenset dispensasjon fra vilkårene for samarbeid om felles driftssentral.