Stikkord: Nyhamna

nyhamna

132 kV-nettet er viktig for forsyningssikkerheten til Ormen Lange-gassen.