Stikkord: Sira-Kvina

Roskrepp

Gjennom forskningen i HydroCen er det utviklet ny teknologi som vil muliggjøre lønnsom ombygging av eksisterende kraftverk til pumpekraftverk. Sira-Kvinas Roskrepp kan bli det første.