Stikkord: Sygnir

sammenslåing

Aurland Energiverk, Lærdal Energi og Sognekraft slår sammen nettselskapene sine til Sygnir AS og fiberaktiviteten til Sognekraft Fiber AS.