Vannkraft tilbyr nye vekst- og forretningsmuligheter som det nye, blå gullet for Norge, sier Hege Brende (t.h) i Norsk Vannkraftsenter, her sammen med prosjektleder og rådgiver Kari Haugan.

26. mai bestemmer Norges forskningsråd hvilke fem til sju forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som skal etableres. En av de tretten søknadene kommer fra vannkraftmiljøet i Trondheim.

– Vi håper selvfølgelig på at vi får ja til å opprette et FME Vannkraft. Vår søknad bør stå sterkt ettersom vannkraft er ett av de to satsingsområdene som er blitt løftet frem av Energi21.  

Det sier Hege Brende, daglig leder for Norsk Vannkraftsenter (NVKS), som står bak søknaden sammen med NTNU, SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Et FME for vannkraft vil innebære en økonomisk ramme på opptil en halv milliard kroner i løpet av perioden på åtte år sentrene skal drive sin virksomhet. Halvparten av dette vil komme fra Forskningsrådet, resten fra bransjen.   

– Dette vil gi den vannkraftrelaterte forskningen i Norge et kjempeløft, sier Brende i intervjuet i mars-utgaven av Energiteknikk som kommer ut denne uken.

Brende legger til at et FME for vannkraft vil gjøre det mulig å utvikle en kompetanse som er best i verden og til å fordoble verdiskapingen fra  norsk vannkraft.