Leverandørsammenslutningen WindCluster Norway trommet sammen til møte med Fosen-utbyggerne rett før påske. Elektroteknisk industri glimret med sitt fravær, til tross for at to store kontrakter skal ut på anbud om kort tid. Foto: Atle Abelsen

Potensielle elektroleverandører til vindparkanleggene rundt Trondheimsfjorden ligger i startgropa etter to virkelig store kontrakter.

Elektroteknisk industri glimret med sitt fravær under leverandørkonferansen til Fosen-prosjektene i Trondheim rett før påske. Forståelig nok, ettersom Fosen Vind med Statkraft og Trønderenergi i førersetet har vagt Vestas som teknologileverandør til prosjektet.

Den danske vindturbinprodusenten stikker av med rundt to tredeler av de 11 milliarder kroner som de seks vindparkene er budsjettert til å koste. Det meste av det gjenstående er rent entreprenørarbeid og servicefunksjoner under anleggstiden.

To store kontrakter

Ikke desto mindre, så skal Statkraft, som har byggherrefunksjonen under prosjektet, utlyse to ganske store kontrakter rettet mot elektroteknisk industri. Både apparat og kontrollanlegg og transformatorer skal ut (hver for seg) samlet for de seks vindparkene.

– Dette blir betydelige leveranser for våre framtidige samarbeidspartnere, sier innkjøpsansvarlig Bjørn Solberg i prosjektet. Kontraktsinngåelsen for apparat og kontrollanlegg kommer i tredje kvartal, mens transformatorkontrakten skal undertegnes i fjerde kvartal.

I tillegg kommer Statnetts og Trønderenergis planlagte oppgraderinger og bygging av nye ledninger i regionen til 4–5 milliarder kroner.