Mulighetene for feil og sårbarheter i IKT-systemene øker med økt systemkompeksitet og endret trusselbilde. Illustrasjonsfoto: Atle Abelsen

IKT-systemene og kravene til effektiv nettdrift kan ikke brukes som unnskyldning for ikke å slå sammen mindre nettselskaper til større enheter. Elhub forenkler IKT-hverdagen og håndterer datamengdene for selskapene.

Tunge investeringer i til dels svært forskjellige IKT-systemer har vært brukt som et argument for ikke å slå sammen mindre selskaper til større enheter.

En ny rapport fra analyseselskapene Thema Consulting og Bekk viser at dette ikke er tilfelle. Rapporten «IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen» ble presentert under Smartgridsenterets fagdager i Trondheim i april av NVE, som hadde bestilt rapporten.

«For de kundenære systemene vurderer vi at IKT-systemene ikke lenger er til hinder for fusjoner etter innføring av Elhub fordi mye av datahåndteringen da vil håndteres der. Som følge av sentralisering av data og funksjoner i Elhub vil det bli mulig å benytte enklere systemer for kundehåndtering i selskapene», slår forfatterne fast i konklusjonen i rapporten.

Vil ha effektive nett

Seksjonsleder Heidi Kvalvåg i NVE, som bestilte rapporten, vil ikke ta stilling til om selskapene skal fusjonere. – Vi legger ikke direkte føringer på dette. Vår oppgave er å legge til rette for mest mulig effektiv nettdrift. Vårt ønske er at nettselskapene skal være aktive for å finne de beste løsningene. Om det resulterer i sammenslåinger eller samarbeidskonstellasjoner avhenger av selskapene.

Kvalvåg peker på at også samarbeidskonstellasjoner kan gi gevinster. – Det ser vi i spesielt gjennom AMS- og Elhub-arbeidet. Men om man kan hente ut like mye effektiviseringsgevinst som ved å fusjonere, er usikkert. Det er opp til nettselskapene å vise hva de får til.

Kvalvåg forteller at rapporten er et av flere elementer de bruker for å skaffe seg oversikt over bransjens generelle kunnskaper og kompetanse på IKT. Hun tror at den også inneholder mye nyttig informasjon for nettselskaper som står foran eller oppe i en utarbeidelse av ny IKT-strategi.

– Det var en av hensiktene – å synliggjøre betydningen av IKT og styrke kompetansen på feltet generelt i bransjen. Jeg har ikke sett noen liknende rapporter om dette fra tidligere. Mitt inntrykk er at det er stor interesse for rapporten og dens konklusjoner. Men dette er bare ett av flere bidrag til den debatten vi ønsker at bransjen skal ta videre.