SOL
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Forholdene ligger godt til rette for å etablere ny solenergi-basert industri i Norge. Det poengteres i en ny rapport fra analysebyrået Accenture.

 

På oppdrag fra WWF, har Analysebyrået Accenture utarbeidet rapporten «Mot lysere tider. Solkraft i Norge – Fremtidige muligheter for verdiskaping». Her slås det fast at ressursgrunnlaget for solkraft på Sør- og Østlandet er på nivå med Sentral-Europa, og at Norsk næringsliv har den kunnskapen og strukturen som skal til for å utvikle disse mulighetene til å skape nye, spennende forretningsmodeller.

Rapporten dokumenterer også at de synkende prisene på solceller i kombinasjon med økte energipriser raskt nærmer seg et krysningspunkt der solceller blir konkurransedyktig med annen ny energiproduksjon. I dag er tilbakebetalingstiden for en investering i solceller ca 20 år. Innen 2023 er denne halvert til 10 år. Og inne 2030 regner man med at tilbakebetalingstiden blir omtrent 7 år, som er den vanlige økonomisk tidshorisonten ved tilsvarende investeringer.

Vil vokse

– Rapporten ser på mulighetene for forretningsutvikling for installatører, kraftselskaper og nettselskaper. Men de har ikke gått spesifikt inn på mulighetene for å utvikle industri basert på solceller, spesielt bygningsintegrerte solceller (BIPV).

– I dag er dette en liten nisje, som jeg er overbevist om kommer til å vokse både nasjonalt og internasjonalt de kommende årene, sier spesialrådgiver Bjørn Thorud hos konsulentselskapet Multiconsult.

Thorud peker på at norske aktører innehar stort kunnskap og kompetanse på de riktige områdene, men svært få har «en fot i hver leir», både på sol og på bygg.

Byggfolk regner hva prisen per kvadratmeter koster med solceller, og kommer fram til en høy sum, mens solfolk regner prisen per kilowattime for solceller som også skal være et bygningselement, og kommer fram til en høy sum. Det er kombinasjonen som er spennende her, og som oftest kommer ut i favør av BIPV, påpeker han.

Unike muligheter

Thorud tror at norsk industri og næringsliv har unike muligheter for å ta en internasjonalt ledende rolle som leverandører av produkter og systemer for BIPV, om de griper muligheten tidsnok. – Vi har industrielle aktører som kan sol, mange er dyktige på å utvikle programvare og vi har akademiske miljøer som kan dette veldig godt, hevder han.

Men bøygen blir å skru sammen disse kreftene til å se solenergi og bygningsfysikk i sammenheng, og ha med investorer som ser mulighetene for industriutvikling.