Studentene har nær kontakt med ABB under arbeidet med bacheloroppgaven. Her besøker de demorommet på fabrikken i Skien, f.v. Håkon Skjåk-Bræk, Lars Erik Pettersen, Henrik Olsen, og Magnus Tangen.

Prefabrikkerte nettstasjoner med konsentrator er den beste løsningen for nettselskaper som ønsker å utnytte AMS til å få et smartere nett. Det er den foreløpige konklusjonen i en studentoppgave.

Både teknisk og økonomisk vil dette være den beste løsningen dersom nettselskapet vil å bruke AMS til å få et mer robust og pålitelig distribusjonsnett. Det vil bli mer kostbart å anskaffe prefabrikkerte nettstasjoner uten konsentratorer, for så å utstyre disse med nødvendig kommunikasjonsutstyr senere. Også ombygging av eksisterende nettstasjoner vil  bli dyrere på grunn av at det vil kreve flere arbeidstimer.

Dette er så langt konklusjonen i bacheloroppgaven til en gruppe elkraftstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge i Porsgrunn. Studentene jobber i nær kontakt med Skagerak Nett i Porsgrunn og ABB i Skien, den største produsenten av nettstasjoner til det norske markedet. 

Målet med oppgaven er å foreslå hvordan nettstasjoner fra ABB kan bidra til et smartere nett. Ut fra ulike situasjoner blir det vurdert hvilket utstyr i nettstasjonen som er mest hensiktsmessig for å kunne oppnå bedre overvåkning, diagnostisering og styring av nettet.

Av de ulike konseptene studentene har vurdert, har de kommet til at det de har kalt «Feildetektering» gir minst nedetid og mest nettnytte ut fra de kriteriene som er satt. Her overvåkes komponenter som blant annet detekterer fasebrudd, kortslutninger, feil- og avbrudd, samt dørposisjon.