En engasjert og fritttalende Connie Hedegaard, tidligere EU-kommisær for klima, holdt et innlegg som vakte begeistring under fredagens avslutning av Vinterkonferansen som Energi Norge arrangerte i København i forrige uke.

– Europa higer etter miljøvennlig kraft. Norge har et meget stort potensial som fornybarnasjon. Men er dere villige til å maksimere disse mulighetene? Er dere klare til å levere?

Innlegget fra Connie Hedegaard, EUs første klimakommisær, tidligere dansk klima- og energiminister og nå medlem av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, var et av høydepunktene under Vinterkonferansen i København som ble avsluttet fredag.

Hedegaard utfordret forsamlingen med om lag 350 deltakere, for en stor del toppledere i energibransjen, ved å antyde at den norske energibransjen må få opp farten skal den kunne være på globale fornybartoget og ikke bli stående igjen på perrongen.

Paradigmeskifte

– VI er midt i et paradigmeskifte. Slaget står nå, det er nå vi må handle, understreket Hedegaard. Hun hevdet at verden står foran store omstillinger fra fossilt til fornybart i kjølvannet av Paris-avalen, utviklingen kommer til å skje raskt, og hun viste til at store endringene er på gang, blant annet i Kina.

Samtidig var det åpenbart at forsamlingen likte det de fikk høre. Hedegaard ble avbrutt med applaus hun kommenterte den høye skattleggingen av norsk vannkraft ved å uttalte at ingen energikilde skal kunne beskattes hardere enn de fossile energibærerne. Hun omtalte for øvrig den norsk-svenske ordningen med grønne sertifikater ”som å kaste bort penger”.

Norge kan bidra mye

Hedegaard fremholdt at Norge er et lite land, med store muligheter. – Men dere må prioritere, velge ut noen satsingsområder, som forskning og innovasjon. Norge kan også bidra med grønne løsninger innenfor transport, sa Hedegaard, og trakk frem elektriske ferger og produksjon hydrogen til brenselceller.

Samtidig understreket Hedegaard betydningen Norge har som eksportør av vannkraft til Europa, som hun tydeligvis mener norske myndigheter ikke legger nok vekt på: – Det blir en vanskelig diskusjon når Norges bidrag til at verden skal kunne utvikle seg mer grønt, er at dere leverer olje og gass som gir mindre forurensning enn det andre produsenter gjør. Det forventes at Norge kan bidra med mer enn dette.