På sin stand på Elianden kunne LOS Elektro vise frem sin nye teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell, f.v. Ronny Olson, Jakob Særsten og Øystein Håvik.

Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.

Teknologien, som har fått navnet RockRoller, ble presentert på Eliaden 2016. Kabelen blir utstyrt med spesielle klemmer som både skal hindre berøring med fjellet og sørge for at friksjonen blir minst mulig når kabelen trekkes gjennom borehullet.

LOS Elektro har nylig fått patentbeskyttelse på teknologien. Den er en videreutvikling av løsningen som ble brukt da selskapet fikk et oppdrag av Scanelec på Hanefoss kraftstasjon som eies av Agder Energi. Det gikk ut på å forlegge en kabel fra generator gjennom et borehull til transformator etter at denne var flyttet fra kraftstasjonen og ut i dagen. Oppdraget ble gjennomført som et vellykket pilotprosjekt.

– RockRoller-metoden er utviklet og dimensjonert for å kunne forlegge flere kilometer med høyspentkabel. Så langt setter dagens boreteknologi begrensinger for hvor store avstander som kan forseres. Men vi har god tro på at dette vil kunne løses med en videreutvikling av boreteknologien, sier Øystein Håvik, som er prosjektleder for energi i LOS Elektro.

Stor interesse

Daglig leder Jakob Særsten forteller at RockRoller-teknologien har vakt stor interesse. – Vi er i kontakt med flere av de store kraftprodusentene og nettselskapene, sier Særsten, som påpeker at det foreløpig er på kortere strekninger selskapet venter seg oppdrag fremover, blant annet i kraftstasjoner.

Han trekker frem flere økonomiske fordeler med å forlegge høyspentkabler i fjell fremfor å bygge luftlinjer:  Investeringene blir mer forutsigbare. Arbeidet med legge kabelen blir i stor grad gjort maskinelt, med stor sikkerhet for personell. Kabelen vil være kortslutningssikker forlagt uten ytre påvirkninger, godt beskyttet mot vær, sabotasje og naturkatastrofer, og driftsutgiftene vil være lave. En slik kabel vil også gi mindre energitap enn en luftlinje.

– Og fremfor alt, vi slipper de store inngrepene i naturen og all motstand som bygging av luftlinjer ofte medfører. På lengre sikt vil dette kunne bli viktige argumenter for å velge denne løsningen fremfor bygging av luftlinjer,  sier daglig leder Jakob Særsten i LOS Elektro AS.