Energiminister Kjell-Børge Freiberg vil ikke haste fram en beslutning om Northconnect. Foto: Øyvind Lie

Noen legger til grunn at Northconnect bygges, men den beslutningen er ikke tatt, understreker energiminister Kjell-Børge Freiberg i et intervju med Energiteknikk.

I intervjuet svarer statsråden slik på spørsmål fra Energiteknikk om hvilke ambisjoner han har for Norge som fornybarleverandør og om Norge vil få en viktig rolle der.

– Ja, vi spiller jo en rolle i dag, det kommer vi til å gjøre fremover også. Vi har hatt utenlandsforbindelser i femti år. Det har tjent landet godt, og det kommer til å gjøre det fremover også.

– Ønsker du flere utenlandsforbindelser, utover de to som nå er under bygging til henholdsvis Tyskland og England?

–  Ikke vedtatt bygget

– Nå får jeg anbefalingen om Northconnect fra NVE til departementet om ikke så veldig lang tid, og så skal vi gjøre den jobben vi alltid gjør med konsesjonssøknader, ved å gå grundig gjennom den.  Men jeg har lyst til å presisere at når jeg peker på at utenlandsforbindelser har tjent dette landet godt, er ikke det et argument for at det skal bygges flere kabler, sier Freiberg.

– Northconnect er ikke vedtatt bygget. I debatten som har vært, registrerer jeg at noen legger til grunn at det er en kabel som skal bygges. Men den beslutningen er ikke tatt. Det betyr at når vi har gjort den jobben vi skal gjøre, der ulike hensyn blir veid mot hverandre og man henter kunnskap om hvilke effekter dette får på systemet, skal vi trekke konklusjonen. Den konklusjonen er ikke tatt, sier Freiberg.

– Når kan vi forvente at beslutningen tas? Kommer den til høsten, eller om fem år?

–  Det jeg kan svare helt konkret på, er at konklusjonen kommer til å komme når vi er ferdige med å behandle søknaden.

Kommer når den kommer

– Så du kan ikke si om det tar et halvt år eller fem år?

– Jeg kan garantere at når vi har ferdigbehandlet søknaden, skal vi trekke konklusjonen. For meg handler dette om å skulle gjøre det skikkelig. Derfor vil jeg ikke sette noen dato. Nå får vi anbefalingen fra NVE om ikke altfor lenge, og så er jeg opptatt av at vi skal bruke den tiden vi faktisk må bruke på en trekke en konklusjon som står seg, uavhengig av om konklusjonen blir et ja eller et nei. Jeg er mer opptatt av det enn av datoen for når konklusjonen foreligger, sier Freiberg.

Northconnect-kabelen på 1400 MW planlegges bygget mellom Norge og Skottland. Statnett har har som systemoperatør i Norge tatt til orde for å høste driftserfaringer med kablene som bygges til England og Tyskland før Northconncect bygges, og at kabelen tidligst bør settes i drifit i 2024.

Prosjektet eies av Lyse, Agder Energi, E-co og Vattenfall.

Les hele intervjuet i neste utgave av bladet Energiteknikk.