løvås
- Solkraft vil kunne gi et viktig bidrag til energisituasjonen, sier Gunnar Løvås, konserndirektør i Statnett Gunnar G. Løvås i Statnett. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Etter å ha vært assisterende jernbanedirektør og konsulent er Gunnar G. Løvås tilbake i Statnetts konsernledelse.

Fra og med første mai går Gunnar G. Løvås og Beate Sander Krogstad inn i Statnetts konsernledelse, skriver Statnett i en pressemelding.

Konsernledergruppen i Statnett vil da bestå av konsernsjef Auke Lont, og konserndirektørene Knut Hundhammer (stab, CFO), Peer Olav Østli (Nettdrift), Gunnar G. Løvås (System og marked), Beate Sander Krogstad (IT), Håkon Borgen (Teknologi og utvikling) og Elisabeth Vike Vardheim (Bygg og anlegg).

Dagens divisjon Drift og marked blir fra 1. mai endret til en divisjon for Nettdrift og en divisjon for System og marked. Peer Olav Østli, som har ansvar for dagens IKT-divisjon, blir ny konserndirektør for Nettdriftsdivisjonen.

Jobbet i jernbanen

Løvås skal lede den nye divisjon for System og marked. Han startet i Statnett i 1999, var konserndirektør i selskapet fra 2007 til 2014, først for nettutvikling og siden for området strategi og samfunnskontakt.

I 2014 skiftet han beite og ble assisterende jernbanedirektør. Der var han til 2017, da han begynte som konsulent i sitt eget selskap Leafhill, hvor han samarbeidet med Thema Consulting Group.

Løvås er sivilingeniør fra Trondheim og har en doktorgrad i matematisk statistikk fra Oslo.

Beate Sander Krogstad blir konserndirektør med ansvar for det som fra 1. mai blir IT-divisjonen. Sander Krogstad har innehatt flere forskjellige lederstillinger siden hun begynte i Statnett i 2009, blant annet som avdelingsleder og prosjektdirektør. Hun har i dag en stilling som direktør for utvikling i IKT. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har studert internasjonal ledelse.

– Jeg er veldig fornøyd med å få Beate og Gunnar på laget, sier konsernsjef Auke Lont. – Med den nye ledelsen og organiseringen står vi godt rustet for fremtiden.

Øivind Rue gir seg

Konserndirektør Øivind Rue som i dag har ansvar for divisjonen Drift og Marked, har tidligere varslet at han ønsker å gå av med pensjon fra 1. mai.

– Jeg er glad for å ha hatt Øivind i min ledergruppe i de årene jeg har ledet Statnett, og takker ham for hans betydelige innsats, avslutter Lont.