Sagelva kraftverk
Sagelva kraftverk i Førde.

NVE vurderer å la utbyggere som sender inn mangelfulle detaljplaner for vannkraftverk to ganger, havne bakerst i køen.

Det fortalte seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på Småkraftdagene i Molde for to uker siden. 

– Det er et rush, alle ønsker å rekke 2021-fristen for å få elsertifikater, og vi får inn masse planer. Da er det viktig at planene er gode. Gode planer behandles raskt, mangelfulle planer sendes i retur, og da tar det lengre tid, sa Gundersen.

Vurderer hardere lut

Hun fortalte at miljøtilsynet i NVE som behandler detaljplaner for vindkraft og nett, har innført en ordning der de som ikke sender inn en komplett miljø-, transport og arealplan på andre forsøk, havner bakerst i køen.

– Det er en ordning vi vurderer å innføre om det skulle bli behov for det også for vassdragstiltak, sa Gundersen.

Overfor Energiteknikk påpeker Gundersen at det ikke er så vanskelig å lage en detaljplan for utbyggingen.

– Man kan snakke med noen som har gjort det før, eller med Småkraftforeninga, og gjøre litt research og bruke veilederne våre, sier Gundersen.

Erfarne gjør også feil

Hun understreker at miljøtilsynet som behandler detaljplaner for vassdragsanlegg i NVE, ennå ikke har bestemt seg for å innføre praksisen, men at de vurderer å gjøre det.

– Når vi får inn dårlige planer, bruker vi mye tid på det. Hvis vi skal være effektive, kan dette være måten å gjøre ting raskere på, sier hun.

Ifølge Gundersen er det ikke bare små førstegangsutbyggere som sender inn for dårlige søknader.

– Noen forventer vi mer av enn det vi faktisk får, sier Gundersen, uten å ville henge ut enkeltselskaper.