Statnetts tidligere konsernsjef Auke Lont blir styrleder for ammoniakkselskapet HEGRA. Foto: Øyvind Lie

Før det får konsesjon, er Northconnect et papirprosjekt, sier Statnett-sjef Auke Lont, og avviser et salgsfremstøt fra Lyse.

Statnett bør overta Northconnect-kabelprosjektet så raskt som mulig, sa Lyses administrerende direktør Eimund Nygaard i dag til Montel.

Bakgrunnen er at Stortinget i fjor vedtok at alle fremtidige utenlandskabler skal eies av Statnett. Northconnect-prosjektet (1400 MW) mellom Norge og Skottland eies av Lyse, Agder Energi, Eco og Vattenfall.

Nygaard argumenterer med at et kjøp nå vil spare Olje- og energidepartementet for mye arbeid, hvis Statnett likevel skal bli eier. Ved et salg allerede nå slipper departementet å lage nye reguleringer for kabeleierskap for kraftselskaper og kommunale eiere. Dessuten tror han et slik salg kan virke konfliktdempende.

– Papirprosjekt

Statnett-sjef Auke Lont avviser imidlertid salgsfremstøtet.
– Jeg følger lojalt det som står i Stortingsvedtaket, om at det skal gjennomføres en konsesjonsbehandling. I det øyeblikket det foreligger et endelig vedtak om at det skal gis konsesjon, følger vi lojalt opp det som står i den.

– Så det er først etter at konsesjonen er gitt, at det blir aktuelt for dere å kjøpe prosjektet?

– Så lenge det ikke foreligger noen endelig konsesjon, er det et papirprosjekt, sier Lont til Energiteknikk.

– Men dere kan få det billig da?

– Men vi går inn i ting på langsiktig basis. Vi er på det nåværende tidspunkt dessuten en høringsinstans. Da blir det veldig uryddig hvis vi nå plutselig bryter med det. Jeg synes ryddigheten krever at prosessen må fullføres. Den er både teknisk, men også politisk. Hvis vi ender opp med konsesjon, har Stortinget sagt hva som skal skje, sier Lont.

Ingen fasit

Stortinget sitter imidlertid ikke på en veldig detaljert fasit på hvordan det skal skje. Leder av Stortingets energi og miljøkomité, Ketil Kjenseth, svarer dette på spørsmål fra Energiteknikk om kabelen skal bygges ferdig før Statnett kan kjøpe den.

– Det som er avklart i Stortinget, er at dersom den blir bygd, så skal den eies og driftes av Statnett. Når den skal bygges og hvem som eventuelt skal bygge den, må konsesjonssøker og Statnett forhandle om, sier Kjenseth. 

Kan ta tid

Det kan i alle tilfelle ta mer tid enn Northconnect-eierne liker å få prosjektet bygget. Northconnect har justert sin tidsplan for idriftsettelse av kabelen til «2023/2024». Det blir i tidligste laget for Lont.

– Vi har gitt en uttalelse om hva som er tidligste teknisk mulige tidspunkt for idriftsettelse. Da svarte vi 2024. Det er noe helt annet enn å si at det er da det er ønskelig med idriftsettelse.

– Når er det ønskelig da?

– Det ønskelige er et resultat av det vi alltid har ment, at det er klokt å høste erfaringer.

– Hvor lang tid trenger dere på å høste erfaringer? Et par år, eller mer etter at Englands-kabelen er i drift?

– Det er veldig vanskelig å si. Hvis vi gjør veldig dårlige erfaringer til å begynne med, må du gjøre en del ting for å få gode erfaringer. Har du veldig gode erfaringer, går ting litt fortere. Det er kvaliteten på erfaringene som forteller hva som er klokt, sier Lont.

I takt med folket

Det er imidlertid ikke bare tekniske erfaringer Lont er opptatt av.

– Dette er en sak som engasjerer politikken og folket. Hvis du er i utakt med folket, er ikke det bra. Du må være klok i håndteringen, og med erfaringer med hvordan dette blir absorbert av folk flest. Dette er en sak med veldig mange dimensjoner, sier Lont.