Med en brukstid på 4136 fullasttimer i fjor ble vindkraftverket Raggovidda igjen Norges mest effektive.

Det gir en lastfaktor på 47,2 prosent (antall fullasttimer/årets 8760 timer).

Det er imidlertid færre fullasttimer enn i 2017, da Raggovidda endte på 4239.

Nummer to på listen er Hamnefjell, også det i Finnmark, med 3935 fullasttimer, går det fram av Norges vassdrags- og energidirektorats oversikt.

Tellenes vindkraftverk i Rogaland havnet på tredje plass med en brukstid på 3479 fullasttimer.

Direktoratet opplyser at det i 2018 ble det idriftsatt åtte nye vindkraftverk som til sammen gir 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon.

Samtidig var det ved utgangen av året 7 TWh vindkraftproduksjon under bygging. 

Stadig mer effektiv

NVEs oversikt viser også at vindkraften i Norge blir stadig mer effektiv. Brukstiden gikk marginalt opp fra 2017 til 2018, men justert for produksjonsforholdene, altså vinden, har økningen vært markant.

Det går fram av de samlede tallene for vindkraften i Norge, som NVE har oversendt Energiteknikk (under). Produksjonsindeksen indikerer om det har blåst mer eller mindre enn vanlig, der vanlig er 100 prosent.

Aller nedesrst i artikkelen ser vi grafen NVE har laget ut fra disse tallene.

    Bruks-tid Produksjonsindeks (normal drift) Produksjon/produksjonsindeks
2010     2084   0,87 2395,4
2011     2737   113,1 2420
2012     2738   107,00 % 2558,8
2013     2554   101,00 % 2529,1
2014     2700   101,50 % 2660,2
2015     3045   113,10 % 2692,5
2016     2513   92,00 % 2731,4
2017     2856   102,30 % 2791,1
2018     2875   98,80 % 2910