Det er plass i nettet ved gassanlegget på Nyhamna til å ta imot 350 MW havvind fra Havsul, hvis parken automatisk kobles fra hvis det oppstår problemer i nettet på land.

Enbridge planlegger å bygge havvindparken Havsul på 350 MW utenfor Sandøy og Aukra kommune i Møre og Romsdal. Den skal levere kraft til Gasscos gassprosesseringsanlegg på Nyhamna. 

I dag er forsyningssikkerheten på anlegget relativt dårlig, med ensidig innmating av én 420 kV-linje i et værhardt område. Det har tidligere ført til flere langvarige strømbrudd, som har gitt store kostnader på grunn av stopp i gasseksporten.

På vegne av Enbridge ba Gassco, som er operatøren på Nyhamna, i høst om en vurdering av om parken kan tilknyttes nettet.

Forutsestter systemvern

Statnett har nå i et brev, som Energiteknikk har sett, analysert situasjonen i transmisjonsnettet og konkludert med at det er driftsmessig forsvarlig å knytte vindparken til nettet på land.

Statnett setter imidlertid som betingelse at det blir koblet til systemer for automatisk utkobling av produksjon ved utfall av 420 kV-ledningen mellom Viklandet og Fræna, altså ledningen som forsyner Nyhamna med kraft.

Dette er nødvendig for å unngå termisk overlast på 132 kV-nettet ved transformatoren i Fræna.

Statnett ser imidlertid to mulige utfordringer ved tilknytningen, og det er håndtering av spenning og reaktiv flyt på Nyhamna.

Derfor må Enbridge og Gassco sørge for at tilknytningen overholder gjeldende krav definert i Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) og Forskrift for leveringskvalitet (Fol). Statnett forutsetter også mulighet for null reaktiv utveksling med sitt nett fra Fræna i alle driftsituasjoner.

Bedre leveringspålitelighet

Gjøres dette riktig, kan Havsul bedre leveringspåliteligheten ved gassanlegget i perioder med utkobling av Viklandet – Fræna.

«Hvis de potensielle utfordringene knyttet til spenningsregulering og reaktiv effekt blir håndtert, kan produksjon fra Havsul redusere effektunderskuddet både på Nyhamna og i Istad-nettet», skriver Statnett.

Statnett skriver at Gassco kan tildele kapasiteten til Enbridge med frist for utnyttelse 11. februar 2021. Innen den tid må byggingen starte.

I sin vurdering har Statnett kun sett på hva som er mulig å knytte til i det eksisterende nettet, inkludert kjente nærliggende planer, uten å gjøre ytterligere tiltak i nettet og uten vesentlig bruk av spesialregulering i driften av kraftsystemet.

Teknisk studie

Gassco er fornøyd med svaret fra Statnett.

– Vi ser positivt på Statnetts svar om nettkapasitet for tilknytning av Hasul 1 Vindpark ved Nyhamna. Vindmøller kan være en energikilde som kan styrke nettforbindelsen og dermed forsyningssikkerheten for anlegget, sier kommunikasjonsleder Lisbet Kallevik i Gassco til Energiteknikk.

Hun opplyser at Gassco nå jobber videre med en teknisk studie som er planlagt ferdigstilt i løpet av året.