Tror på 270 MW til Melkøya

Statnett tror forbruket på LNG-anlegget på Melkøya øker med minst 270 MW.
Torsdag, 28 mars, 2019 - 19:00

Det går fram i en rapport selskapet offentliggjorde torsdag.

«Statnett anser det som realistisk med et økt forbruk på minst 270 MW på Melkøya-anlegget, basert på en formell forespørsel fra Equinor og dialog med sentrale aktører», heter det i rapporten. Forbruket på Melkøya i dag dekkes av gassturbiner.

I tillegg er det ifølge Statnett potensial for forbruksvekst hos andre aktører i petroleumsindustrien i området. Mest sannsynlige løsning er å etablere en ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hammerfest, og nye 420 kV-stasjoner i Skaidi og Hammerfest.

Avhenger av Equinor

Statnett søkte konsesjon for dette tiltaket i 2009, som del av prosjektet Balsfjord–Skaidi–Hammerfest.

«Så snart Equinor (Melkøya-lisensen) bekrefter sitt kraftbehov, og inngår utredningsavtale med Statnett, vil Statnett be energimyndighetene om å gjenoppta konsesjonsbehandlingen på strekningen Skaidi-Hammerfest», skriver Statnett.

I henhold til regelverket om anleggsbidrag, som trådte i kraft ved årsskiftet, må petroleumsaktørene inngå avtale om dekning av anleggsbidrag før Statnett igangsetter utbygging. Tiltaket vil derfor bare gjennomføres dersom petroleumsaktørene ønsker økt krafttilgang og er villige til å dekke sin andel av kostnadene, understreker Statnett.

Equinor utfører for tiden vurderinger som kan føre til økt kraftbehov på Melkøya.

Kan bruke mindre gasskraft

Statnett er bedt om å bistå med utredning av muligheten for økt effektuttak i intervallet 70 - 410 MW, der deler av behovet knytter seg til utfasing eller redusert bruk av eksisterende gassturbiner, ifølge en annen rapport Statnett publiserte torsdag.

Samtidig vurderer Vår Energi å øke uttaket av kraft til Goliat-plattformen, og andre aktører ser på muligheten for å elektrifisere framtidige felt (Alke, Alta, Wisting, etc).

Gassco er ansvarlig for å utrede mulige løsninger for gasseksport fra Barentshavet, og vil i den sammenheng også utrede framtidig kraftbehov for disse mulige løsningene.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.