Redusert elavgift kan gi mer landvind, advarte Zero-leder Marius Holm på Energi Norges vinterkonferanse. Foto: Petra Gjemmestad/Energi Norge

Vi kan bygge 25-30 TWh på land, men ikke 80, sier Zero-leder Marius Holm. Han vil heller ha havvind og oppgradering av vannkraft.

Ifølge en rapport Statnett nylig lanserte, vil omfattende elektrifisering i Norge gir 30-50 TWh nytt forbruk og hele 80 prosent hvis samfunnet skal fullelektrifiseres med hydrogen.

Marius Holm, som har vært en forkjemper for vindkraftutbygging, advarer nå mot å dekke for mye av forbruksøkningen med vindkraft på land.

Friluftsfolk

– Vi kan jo ikke bygge 80 TWh med vindkraft på land, alle ser hvor mye motstand vi har mot de fem terawattimene vi har nå. Kanskje skal vi bygge 25 TWh, kanskje 30 TWh, men ikke 80, sa stiftelsens leder Marius Holm på Energi Norges vinterkonferanse i Malmø denne uken.

– Jeg tror det er lurt når vi skal gå videre framover med å elektrifisere Norge, at vi ikke gjør hele den jobben med nye kraftutbygginger og nye naturinngrep. For da har vi en dårlig sak. Da får vi alle norske friluftsfolk mot oss, og det er jo de fleste, sa Holm.

Vil koste

For å vinne debatten om fornybar energi mener Holm det er viktig å gjøre det på en måte der man får folket med seg.

– For det første må vi lykkes med energieffektivisering. Så må vi få til oppgradering av vannkraften og offshore vind. Vi må klare å lage arbeidsplasser for offshorenæringen i det grønne skiftet. Med offshore vind vil både Turistforeningen, oljearbeidere og strømkunder kunne være fornøyd. Det vil koste, men vi må få det til, sa Holm.

Med utgangspunkt i dette advarte han mot å kutte i elavgiften, slik kraftbransjen hvert år foreslår.

– Det er kanskje ikke så lurt. For det første kan vi heller bruke elavgiften eller noe av den til å øremerke til enøktiltak. For det andre, kan vi si at elavgiften er med å internalisere miljøkonsekvensene ved naturinngrep. Jeg tror det er et veldig dumt signal når det er så mye motstand mot vindkraft å fjerne elavgiften slik at vi får et enda høyere forbruk og må bygge enda flere vindmøller, sa Holm.

Mandag legger Norges vassdrags- og energidirektorat fram sin nasjonale ramme for vindkraft, som skal utpeke hvilke områder i Norge som egner seg for vindkraftutbygging.