Energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok på LNVKs landsmøte på Gardermoen torsdag. Foto: Øyvind Lie

Avviste lokal vetorett

Energiminister Kjell-Børge Freiberg avviste vindkraftkommunenes ønske om å få lokal vetorett.
Fredag, 26 april, 2019 - 15:16

Nylig gikk Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) ut og ba om vetorett så de kan stoppe utbygginger i områder som berører dem.

På organisasjonens landsmøteseminar torsdag avviste energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) ønsket.

– Vertskommunenes syn på vindkraftprosjekter vil alltid veie tungt, og jeg er klar over at LNVK ønsker seg en vetorett for kommunene. Jeg kan ikke støtte en vetorett for kommunene, simpelthen fordi nasjonale hensyn også må veie tungt i energipolitikken. Men i behandlingen av en konsesjonssøknad vil lokal aksept være ett av flere hensyn som vil veie tungt, sa Freiberg.

Taus om Frøya

Bråket rundt Trønderenergis utbygging på Frøya ble kommentert flere ganger på seminaret.

Etter at kommunen først sa ja for så å si nei og stoppet utbyggingen, har Trønderenergi krevd at kommunens vilje settes til side ved at Olje- og energidepartementet vedtar en statlig plan. Om dette er aktuelt, kunne ikke statsråden svare på.

– Nå har vi fått søknaden fra Trønderenergi til behandling. Vi har sendt forespørsel til Frøya kommune om hvordan de stiller seg til dette. Så skal vi behandle denne på en helt ordinær måte, sier Freiberg til Energiteknikk på vei ut fra seminaret.

– Når kan vi vente at det blir en avklaring, for dette haster vel litt med tanke på at pengene renner ut Trønderenergi på grunn av stansen?

– Det har du helt rett i. Jeg er opptatt av god forvaltningsskikk, og vi er nødt til å bruke den tiden vi må for å kunne treffe et vedtak som står seg.

Forstår engasjementet

– Tror du det blir mer bråk a la Frøya fremover ved videre vindkraftutbygginger?

– Det er et sterkt engasjement rundt vindkraft, det har jeg på mange måter forståelse for. Vi tar dette på alvor. Det er det nasjonal ramme handler om. Nasjonal ramme handler om å bygge ut fornybar lønnsom energi på en måte som gjør at vi ivaretar både friluftsinteresser, naturhensyn og naturmangfold på en god måte.

– Kan vi vente en avgjørelse i Frøya-saken i løpet av mai?

– Jeg kommer ikke til å sette en dato, for jeg er opptatt av at alle søknader skal behandles på en god og grundig måte og at alle søknader også skal behandles likt, sier Freiberg.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.