Energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok på LNVKs landsmøte på Gardermoen torsdag. Foto: Øyvind Lie

Avviste lokal vetorett

Energiminister Kjell-Børge Freiberg avviste vindkraftkommunenes ønske om å få lokal vetorett.
Fredag, 26 april, 2019 - 15:16

Nylig gikk Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) ut og ba om vetorett så de kan stoppe utbygginger i områder som berører dem.

På organisasjonens landsmøteseminar torsdag avviste energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) ønsket.

– Vertskommunenes syn på vindkraftprosjekter vil alltid veie tungt, og jeg er klar over at LNVK ønsker seg en vetorett for kommunene. Jeg kan ikke støtte en vetorett for kommunene, simpelthen fordi nasjonale hensyn også må veie tungt i energipolitikken. Men i behandlingen av en konsesjonssøknad vil lokal aksept være ett av flere hensyn som vil veie tungt, sa Freiberg.

Taus om Frøya

Bråket rundt Trønderenergis utbygging på Frøya ble kommentert flere ganger på seminaret.

Etter at kommunen først sa ja for så å si nei og stoppet utbyggingen, har Trønderenergi krevd at kommunens vilje settes til side ved at Olje- og energidepartementet vedtar en statlig plan. Om dette er aktuelt, kunne ikke statsråden svare på.

– Nå har vi fått søknaden fra Trønderenergi til behandling. Vi har sendt forespørsel til Frøya kommune om hvordan de stiller seg til dette. Så skal vi behandle denne på en helt ordinær måte, sier Freiberg til Energiteknikk på vei ut fra seminaret.

– Når kan vi vente at det blir en avklaring, for dette haster vel litt med tanke på at pengene renner ut Trønderenergi på grunn av stansen?

– Det har du helt rett i. Jeg er opptatt av god forvaltningsskikk, og vi er nødt til å bruke den tiden vi må for å kunne treffe et vedtak som står seg.

Forstår engasjementet

– Tror du det blir mer bråk a la Frøya fremover ved videre vindkraftutbygginger?

– Det er et sterkt engasjement rundt vindkraft, det har jeg på mange måter forståelse for. Vi tar dette på alvor. Det er det nasjonal ramme handler om. Nasjonal ramme handler om å bygge ut fornybar lønnsom energi på en måte som gjør at vi ivaretar både friluftsinteresser, naturhensyn og naturmangfold på en god måte.

– Kan vi vente en avgjørelse i Frøya-saken i løpet av mai?

– Jeg kommer ikke til å sette en dato, for jeg er opptatt av at alle søknader skal behandles på en god og grundig måte og at alle søknader også skal behandles likt, sier Freiberg.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.