Energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok på LNVKs landsmøte på Gardermoen torsdag. Foto: Øyvind Lie

Energiminister Kjell-Børge Freiberg avviste vindkraftkommunenes ønske om å få lokal vetorett.

Nylig gikk Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) ut og ba om vetorett så de kan stoppe utbygginger i områder som berører dem.

På organisasjonens landsmøteseminar torsdag avviste energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) ønsket.

– Vertskommunenes syn på vindkraftprosjekter vil alltid veie tungt, og jeg er klar over at LNVK ønsker seg en vetorett for kommunene. Jeg kan ikke støtte en vetorett for kommunene, simpelthen fordi nasjonale hensyn også må veie tungt i energipolitikken. Men i behandlingen av en konsesjonssøknad vil lokal aksept være ett av flere hensyn som vil veie tungt, sa Freiberg.

Taus om Frøya

Bråket rundt Trønderenergis utbygging på Frøya ble kommentert flere ganger på seminaret.

Etter at kommunen først sa ja for så å si nei og stoppet utbyggingen, har Trønderenergi krevd at kommunens vilje settes til side ved at Olje- og energidepartementet vedtar en statlig plan. Om dette er aktuelt, kunne ikke statsråden svare på.

– Nå har vi fått søknaden fra Trønderenergi til behandling. Vi har sendt forespørsel til Frøya kommune om hvordan de stiller seg til dette. Så skal vi behandle denne på en helt ordinær måte, sier Freiberg til Energiteknikk på vei ut fra seminaret.

– Når kan vi vente at det blir en avklaring, for dette haster vel litt med tanke på at pengene renner ut Trønderenergi på grunn av stansen?

– Det har du helt rett i. Jeg er opptatt av god forvaltningsskikk, og vi er nødt til å bruke den tiden vi må for å kunne treffe et vedtak som står seg.

Forstår engasjementet

– Tror du det blir mer bråk a la Frøya fremover ved videre vindkraftutbygginger?

– Det er et sterkt engasjement rundt vindkraft, det har jeg på mange måter forståelse for. Vi tar dette på alvor. Det er det nasjonal ramme handler om. Nasjonal ramme handler om å bygge ut fornybar lønnsom energi på en måte som gjør at vi ivaretar både friluftsinteresser, naturhensyn og naturmangfold på en god måte.

– Kan vi vente en avgjørelse i Frøya-saken i løpet av mai?

– Jeg kommer ikke til å sette en dato, for jeg er opptatt av at alle søknader skal behandles på en god og grundig måte og at alle søknader også skal behandles likt, sier Freiberg.