mølle
Foto: Vestas

Energi Norge, NHO, Norsk Industri, Norwea, Zero, Distriktsenergi, Småkraftforeninga og Nelfo har sendt et brev der de støtter Trønderenergis bønn til regjeringen om å bruke statlig arealplan for å sikre at utbyggingen av Frøya vindpark.

Brevet til energiminister Kjell Børge Freiberg, med kopi til Stortingets energi- og miljøkomité ble sendt tirsdag. Organisasjonene viser til den lovlige konsesjonen som er gitt for bygging av Frøya vindpark, som ble stanset av kommunestyret før påske til tross for at kommunen har vært positiv til prosjektet i alle høringsrunder siden 2005.

Store verdier

«Det norske konsesjonssystemet for godkjenning av produksjonsanlegg for vann- og vindkraft er svært grundig. Gode og transparente prosesser med bred medvirkning sikrer at alle relevante forhold blir undersøkt (…). Når konsesjon er gitt etter en slik prosess, må det ikke skapes tvil om at denne ligger fast,» heter det blant annet i brevet

– Olje- og energidepartementet kan gjennom statlig arealplan bestemme at en endelig konsesjon skal ha virkning uavhengig av kommunens vedtak. Vi kan ikke risikere at store verdier settes i spill når det foreligger en lovlig konsesjon, derfor ber vi departementet benytte dette verktøyet nå, slik det er brukt i tilsvarende saker tidligere, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

Skaper usikkerhet

«Det tar mange år og innebærer stor ressursbruk å modne frem nye prosjekter i fornybarnæringen. Det vil være alvorlig for viljen både blant næringsaktører og investorer dersom det bres tvil om de kan føle trygghet for investeringer som er forpliktet i prosjekter,» heter det videre i brevet til olje- og energiministeren.

– Vi skal ha gode debatter om hvor mye og hvor det skal bygges vindkraft i Norge. Kommunenes innspill blir tillagt stor vekt når NVE behandler konsesjonssøknader. Det er sjelden et prosjekt blir gjennomført uten kommunestyrets støtte. Men signalene må komme når den politiske prosessen pågår, ikke etter at alle tillatelser er gitt. Ellers blir det svært vanskelig å bygge noe som helst i Norge, påpeker Kroepelien.

Da Energiteknikk intervjuet energiministeren om Trønderenergis brev torsdag, kunne han ikke si når saken ville bli avgjort.