Striden om Frøya vindpark er ennå ikke over. Foto: Øyvind Lie

Frøya kommune ber departementet omgjøre Fylkesmannens vedtak og stoppe vindparken.

I ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag vedtok Frøya kommune å sende brev til Kommunaldepartementet med begjæring om å oppheve fylkesmannens vedtak som opphevet byggestoppen til Frøya vindkraftverk. Det skriver avisen Hitra-Frøya.

Kommunens advokat har skrevet en anmodning hvor det hevdes at fylkesmannens vedtak fredag er gjort på grunnlag av feil vurdering av de faktiske forhold og at det dermed er ugyldig.

Striden går om hvorvidt TrønderEnergi overskred byggefristen på tre år som kommunen mener gir dem rett til å stoppe kraftverket.

Fylkesmannen la til grunn at TrønderEnergi ble hindret av demonstrasjoner, og at arbeidene dermed må anses igangsatt fordi selskapet har gjort det som med rimelighet kan forventes for å besørge oppstart.

Det er ikke Frøya kommune enig i. De hevder at protestaksjoner av denne typen ikke er et forhold utenfor TrønderEnergis kontroll.

«At det vil kunne forekomme aksjoner i forbindelse med denne type tiltak må anses som påregnelig, og er dermed innenfor tiltakshaver kontrollsfære», skriver kommunen.

Kommunen hevder i sitt brev at det må tas hensyn til «den minimale tidsmargin TrønderEnergi har gitt seg selv for rettidig oppstart ved at det ikke ble søkt om godkjenning av MTA-plan tidligere».