Energiministerens skryt av hvor mye flaskehalsinntektene har redusert nettleien, er betydelig overdrevet, hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Det er brukt store summer i nettet på land for å tilrettelegge for utenlandskablene, viser ny oversikt fra OED. Rødts Bjørnar Moxnes mener energiministeren derfor overdriver kablenes positive innvirkning på nettleia.

Utenlandsforbindelsene har redusert nettleien med 2,8 milliarder kroner netto i perioden 2006 til 2018, hevdet energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) i vinter. I dette tallet var også forbindelsene på land til Sverige og Finland også med.

Det tallet slo ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes seg til ro med. Han stilte derfor nylig en rekke svært detaljerte spørsmål rundt tallet.

Grundig til verks

Det han lurte på, var hvor mye av nettleia i perioden 2006 til 2018 som har vært brukt til å dekke investeringskostnadene for utenlandskabler og innenlands transmisjonsnett fram til disse. Han ønsket tallene sortert på hvert enkelt anlegg og år.

Det har han nå fått, se tabellene nederst i saken. Den første viser at når man ser utgiftene til kablene opp mot flaskehalsinntektene fra de samme kablene som har gått til å redusere nettleia, gir det i sum en reduksjon i nettleia på 1149 millioner kroner.

Men investeringene i innenlands nett som har lagt til rette for kablene, har til sammen økt tariffgrunnlaget med 1209 millioner kroner, går det fram av energiministerens oversikt. Da har han tatt med kostnadene for prosjektene Skåreheia-Holen, rød-Kristiansand og Vestre korridor.

– Nærmere minus enn pluss

Rødt konkluderer ut fra dette med at det alt i alt har blitt 60 millioner kroner mer i nettleie.

– Ministerens skryt av hvor mye flaskehalsinntektene har redusert nettleia, er betydelig overdrevet sammenlignet med tallene, skriver Bjørnar Moxnes i en kommentar på epost til Energiteknikk.

– Selv om noe oppgradering i innenlands nett også kommer andre formål til gode, viser den totale summen at dette heller går nærmere minus enn mye i pluss på strømregninga til vanlige folk, skriver han videre.

Ikke bare for kablene

I sin forklaring av tallene understreker imidlertid energiministeren at tallene som oppgis, er for hvordan den totale kostnaden knyttet til tiltakene har påvirket tariffgrunnlaget.

Han understreker i brevet til Stortinget at det er krevende å anslå på en presis måte hvor stor andel av økningen i tariffgrunnlaget som er utløst av utenlandsforbindelsene.

«Tiltakene øker overføringskapasiteten i transmisjonsnettet, og legger på den måten til rette for effektiv kraftutveksling, utbygging av fornybar kraftproduksjon og annen næringsutvikling, i tillegg til at forsyningssikkerheten bedres. Kostnadene ved disse investeringene kan derfor ikke i sin helhet knyttes til kraftutveksling med utlandet», understreker han.