Energiminister Kjell-Børge Freiberg har liten sans for hvordan Rødt tolker tallene for utgifter og inntekter ved utenlandskablene. Foto: Øyvind Lie

Rødt-leder Bjørnar Moxnes hevder at nettinvesteringer på land utraderer utenlandskablenes lønnsomhet og beskylder energiminister Kjell-Børge Freiberg for overdrevet kabelskryt. Freiberg mener Moxnes gjør seg unødvendig vanskelig.

Etter å ha stilt energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) en lang rekke detaljerte spørsmål, fikk Rød-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes oversendt tall fra Olje- og energidepartementet som viser at inntektene fra utenlandskablene fratrukket hva det kostet å bygge dem reduserte tariffgrunnlaget i nettleia med 1149 millioner kroner fra 2006 til 2018.

Samtidig viser oversikten, som  Energiteknikk omtalte tirsdag morgen, at investeringene i innenlands nett som har lagt til rette for kablene, økte tariffgrunnlaget med 1209 millioner kroner i de samme årene. Kostnadene som er tatt med, er for prosjektene Skåreheia-Holen, Rød-Kristiansand og Vestre korridor (se tabellene nederst i saken).

Moxnes konkluder dermed med at det alt i alt er blitt 60 millioner kroner mer i nettleie, og beskyldte energiministeren for «betydelig overdrevent» «skryt» av hvor mye flaskehalsinntektene reduserte nettleia.

Sammensatt behov

Energiministeren avviser imidlertid kritikken.

«Det er ikke er grunnlag for å konkludere slik Rødt gjør», skriver han i en epost til Energiteknikk via sin presseavdeling.

«Etter en lengre periode med lave investeringer i transmisjonsnettet, er investeringene nå høye for å sikre et velfungerende strømnett for næringsliv, husholdninger og industri. Investeringene som er gjennomført på Sørvest- og Sørøstlandet i den aktuelle perioden er begrunnet i et sammensatt behov og gir transmisjonsnettet i området et betydelig kapasitetsløft», påpeker Freiberg videre.

«Gjør seg vanskelig»

Han viser til at tiltakene bedrer forsyningssikkerheten og legger til rette for utbygging av ny fornybar kraftproduksjon og næringsutvikling, i tillegg til kraftutveksling med utlandet.

«Når det gjelder Moxnes’ påstand om at jeg har overdrevet flaksehalsinntektenes betydning for nettleien, gjør han seg unødvendig vanskelig. Flaskehalsinntektene fra forbindelsene til Sverige og Finland inngår ikke i den siste oversikten som Moxnes har mottatt. Da jeg hevdet at de eksisterende utenlandsforbindelsenes netto bidrag til redusert nettleie var om lag 2,8 mrd. kroner i perioden 2006 til og med juni 2018, var også forbindelse til Sverige og Finland inkludert», understreker energiministeren.