Statssekretær Liv Lønnum i OED snakket på NVEs vindkraftseminar i Drammen. Foto: Øyvind Lie

OED avviser Senterpartiets forslag om å gi kommunene veto i vindkraft-saker.

Det var Sandra Borch i Senterpartiet som nylig foreslo å gi kommunene veto ved vindkraftutbygginger, slik Energiteknikk omtalte i helgen.

På Norges vassdrags- og energidirektorats vindkraftseminar i Drammen mandag avviste imidlertid statssekretær Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet å gi kommunene veto.

– NVEs forslag er kun et overordnet og faglig innspill. Det er først i konsesjonsbehandlingen at de lokale, detaljerte vurderingene skal gjøres. Og her har kommunenes mening en stor betydning. Vi ønsker ikke at kommunene skal ha vetorett i den enkelte sak. Energipolitikk må etter min mening være et nasjonalt anliggende. I praksis ser vi at kommunene har veldig mye å si. Det er ytterst få konsesjoner som noen gang er gitt mot kommunenes ønske, sa Lynnum.

Hun mente det ut fra debatten høres ut som om hele Norge skal bygges ut med vindkraft.

– Men når vi regner på hva som er bygget og hva som er under bygging, er det snakk om under én promille av Norges areal, og da tar vi med hele planområdet, inkludert veier, sa Lynnum.

Det er ikke første gang OED tilbakeviser et ønske om kommunalt veto i vindkraftsaker. Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) ba om slik veto, noe som ble avvist av energiminister Kjell-Børge Freiberg.