Daglig leder Geir Gjersdal i Jacobsen Elektro synes situasjonen med betalingsfrys er lei, men er innstilt på å fortsette driften. Arkivfoto: Stein Arne Bakken

Jacobsen Elektro forhandler med kreditorer for å unngå konkurs, men daglig leder Geir Gjersdal tror det vil ta flere uker før de finner en løsning.

Mandag kunngjorde Statnett at de hever kontrakten med Jacobsen Elektro om Sylling transformatorstasjon i Buskerud på grunn av det Statnett kaller «avtalebrudd».

Bakgrunnen er at den tradisjonsrike elektrotekniske bedriften i Lier for noen uker siden innførte betalingsfrys, slik at underentreprenørene la ned arbeidet, som Energiteknikk tidligere har omtalt.

Betalingsfrys

Daglig leder Geir Gjersdal i Jacobsen Elektro kommenterer kontraktshevingen på Sylling slik:

– Vi har jobbet sammen med Statnett for å finne en mulighet for raskt å kunne gjenoppta arbeidet. Så har Statnett hatt en tidsfrist som har vært relativt stram, og da er vi innforstått med at Statnett hever kontrakten, siden vi ikke greier å finne løsninger innenfor det tidsintervallet som har ligget til grunn.

– Hva er årsaken til at dette skjer?

– Styret har bestemt å gjøre en betalingsfrys en kort periode for å finne løsninger med kreditorer, slik at vi kan fortsette med arbeidet, sier Gjersdal til Energiteknikk.

Problemer i Afrika

– Hva er bakgrunnen for at dere har kommet i denne situasjonen?

– Det er knyttet til investeringer selskapet har gjort på prosjekter i utlandet som har påvirket gruppen negativt.

– I Afrika?

– Ja, vi har mest prosjekter i Afrika, sier Gjersdal.

– Hva har gått feil der?

– Det har vært gjort investeringer i selskaper og prosjekter ute som det tar tid å realisere, og ikke alle investeringene har slått til slik vi hadde forutsatt. Det medfører at vi har kortsiktige problemstillinger med manglende likviditet. Det jobber vi for å få en løsning på, og vi har kommet et godt stykke på vei.

Statnett viktig

– Har driften i Norge vært god, er det grunnlag for videre drift?

– Vi har mange kunder i Norge, og gjør serviceoppdrag, konsulentoppdrag, mindre byggeprosjekter, og har flere avtaler med Statnett om konsulentoppdrag og andre ting, slik at vi har et godt grunnlag for å fortsette driften i Norge.

– Hvor mye penger mangler dere for å kunne drive videre?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, siden vi er i en forhandling med flere parter.

– Hvilke parter forhandler dere med, bortsett fra Statnett?

– Det er flere, men jeg vil ikke navngi dem i denne sammenhengen, sier Gjersdal.

Vil ikke spekulere i konkurs

Han vil ikke utdype hva forhandlingene går ut på og hvilke punkter som er vanskeligst å bli enige om.

– Jeg føler at vi har kommet langt på alle punktene, men det gjenstår selvfølgelig noe arbeid.

– Kan en avtale innebære at andre kommer inn på eiersiden?

– Jeg sitter som daglig leder, og da vil jeg ikke kommentere eierforhold, det får eierne eller eventuelt styreformannen gjøre.

– Hvordan vurderer du risikoen for at dere går konkurs?

– Vi jobber for å finne løsninger. Man skal jo ha med seg worst case-vurderinger, men det blir å spekulere. Jeg føler vi har kommet ganske langt i de tiltakene vi gjør, men vi er selvfølgelig avhengig av å bringe dem helt til ende, sier Gjersdal.

Vil ta uker

– Men når du sier snart, blir det i dag eller denne uka?

– Nei. I og med at vi jobber på flere fronter, vil det ta neo tid. Nå er vi snart inne i en sommerferietid, så det vil nok ta noen uker før vi kan komme med noe særlig ny informasjon, sier Gjersdal.

Han påpeker at Jacobsen elektro har gjort flere fremskritt i det norske markedet.

– Vi ønsker å fortsette, og synes selvfølgelig det er leit at vi har denne situasjonen. Men vi er en kompetansebedrift, og er veldig innstilt på å fortsette driften, sier han.