Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.

Som Energiteknikk skrev i går, har Statnett meldt til Gassco at det ikke er nok kraft i nettet til at gassanlegget på Kårstø kan gå over til elektrisk drift. Men nå kan det vise seg at Gasscos kraftbehov kan dekkes tidligere enn man så langt har trodd.

I går, tirsdag, skrev nemlig en rekke aktører på Haugalandet under en intensjonsavtale med Statnett om å starte opp igjen arbeidet med ny linje fra Blåfalli til Haugalandet.

Hydro trengte tid

Statnett har tidligere planlagt å bygge denne linjen for å dekke økt produksjon på Hydro Karmøy. Men i vinter meldte Hydro at de trengte mer tid til å beslutte om de vil utvide med ny aluminiumslinje. Dermed ble arbeidet med søknaden om ny linje lagt til side.

Ordførerne i Karmøy, Tysvær og Haugesund ønsket likevel linjen, og spurte Statnett når den kunne komme på plass. En gang rundt 2030-2031 var svaret fra Statnett, opplyser Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn til Energiteknikk.

De tre ordførerne tok da initiativ til å få fortgang i saken, og lovte å forskuttere utredningskostnadene til ny linje.

Flere store aktører i regionen, inkludert Gassco, signaliserte at de var interesserte i å være med.

Stort kraftbehov

I løpet av våren og sommeren har Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark kartlagt kraftbehovet til andre aktører på Haugalandet, blant annet på Kårstø. Før sommerferien ba Statnett aktører i området om å signalisere sitt kraftbehov, slik at arbeidet med linjen kunne tas opp igjen.

I en rapport fra Haugaland Kraft, som Energiteknikk har sett, konkluderes det med at kraftbehovet for Haugalandet ligger an til å øke kraftig fra fjorårets 798 MW. Rapporten opererer med tre ulike scenarioer for 2026, og viser at behovet vil øke med mellom 404 og hele 1389 MW.

Det økte forbruket kan ifølge rapporten komme fra både Hydro, Utsirahøyden, gassanlegget på Kårstø, biodrivstoffanlegg, datasenter, landbasert oppdrett og batteriproduksjon i Haugaland Næringspark, og elektrifisering av transport.

Tilbake på skinner

Statnett har blitt overbevist om at planene er nok til at man kan sette i gang igjen prosessen med den nye linjen.

Beslutningen om å bygge linjen er imidlertid ikke tatt ennå. Det ble i går signert intensjonsavtale mellom Statnett, Haugalandet Næringspark og Haugaland Kraft Nett om å gå videre med arbeidet med linjen.

Neste steg blir å inngå avtaler om dekking av utredningskostnader. Aktørene må nemlig selv betale for Statnetts kostnader med å utrede linjen. Senere i prosessen må det også inngås avtaler om anleggsbidrag, før Statnett kan beslutte å bygge linjen.

Men hvis alt går på skinner, kan linjen stå klar i 2025, og kanskje enda før.

– Dermed er konsesjonssøknaden som Hydro la på is, nå på sporet igjen. Dermed kan vi vite realistisk relativt snart at vi vil ha langt mer strøm til 2025, og kanskje allerede i 2024, sier Mohn optimistisk.

I en pressemelding sendt ut av Statnett onsdag kveld skriver Statnett at «dersom planene ikke møter uforutsette problemer, vil strømnettet fra 2025-26 ha kapasitet til å levere vesentlig mer kraft til næringslivet i regionen og til alminnelig forsyning».

Statnetts planer utfylles av at Haugalandet Kraft Nett har fått konsesjon til å bygge 132 kV-ledning mellom Klovning og Haugaland Næringspark i Tysvær kommune.