Illustrasjonsfoto: Statnett

Ble billigere enn antatt.

Etter at Snilldal-Surna ble ferdigstilt i juni, er dermed første byggetrinn av en ny ytre strømforbindelse mellom Namsos og Surnadal gjennomført.

Siste byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna innebærer utbygging mellom Åfjord og Snilldal, over Trondheimsfjorden. I henhold til konsesjonsvedtaket fra Olje- og energidepartementet skal denne kraftledningen senest være i drift i løpet av 2028, og Statnett har gitt signaler om at utbyggingen nærmer seg.

Forbindelsen mellom Namsos-Surna skal legge til rette for vindkraftanleggene på Fosen, i Snillfjord og Hitra, øke nord-sør-kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.

Utbyggingen har pågått i tre år, tidsplanen har holdt og penger er spart.

– Prosjektet har gjennomført store besparelser som følge av et langsiktig arbeid med å få flere entreprenører inn i kraftledningsmarkedet, men også som følge av et pågående effektiviseringsarbeid i Statnett, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim i en pressemelding

Siden oppstarten av prosjektet i 2016 har kostnadsrammen til prosjektet blitt redusert med i underkant av 1 milliard kroner, fra et estimat på 3,400-3.700 millioner kroner til 2.450-2.780 millioner kroner, ifølge Statnett.

I løpet av høsten vil Statnetts entreprenører sette i stand veier og rydde opp i terrenget.

Fakta om første byggetrinn av Namsos-Surna:

Namsos – Åfjord

119 km 420 kV kraftledning

To nye stasjoner i Roan (Hofstad) og Åfjord

Berører kommunene Namsos, Namdalseid, Osen, Roan og Åfjord.

Oppstart juni 2016

Satt i drift august 2019

Snilldal – Surna

63 km 420 kV kraftledning

To nye stasjoner i Surnadal (Surna) og i Snillfjord (Snilldal)

Berører kommunene Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal

Oppstart juni 2016

Satt i drift juni 2019