Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Per kilowattime.

TV 2 har hentet inn tall for inntekter for eiendomsskatt i alle kommuner som hadde vindkraftverk i drift i 2018. Totalt mottok 27 kommuner 75 millioner i eiendomsskatt og andre løpende kompensasjoner. Det tilsvarer 1,9 øre/kWh.

Til sammenligning mottok vannkraftkommunene 5,65 milliarder i skatt og annen kompensasjon. De satt dermed igjen med 4,1 øre pr kilowattime for vannkraft produsert i kommunen.

Mange skatter

Mens vindkraftkommunene kun kan kreve inn eiendomsskatt, mottar vannkraftkommunene også naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft.

Vannkraftkommunene får 1,1 øre/kWh i naturressursskatt. Det utgjorde i fjor 1,53 milliarder kroner.

Vannkraftkommunene fikk 700 millioner i konsesjonsavgift i 2018, ifølge anslag fra SSB.

Kommunekraft AS anslår at vannkraftkommunene i tillegg tjente 1,7 milliarder på såkalt konsesjonskraft i 2018.

Utregningene er gjort i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Forsvarer forskjellene

Finansdepartementet forsvarer regelverket som lar vindkraften slippe billigere unna.

– Vi kan ikke skattlegge vindkraft så hardt at man skattlegger dem ut av «business», sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet til TV2.

Torgeir Knag Fylkesnes i SV er uenig, og viser til at vindkraften har gått fra å være avhengig av subsidier til å gå med store overskudd. Derfor vil partiet foreslå både grunnrenteskatt og statlig hjemfall igjen.