Foto: Statnett

Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.

Som Energiteknikk nylig omtalte, viser en ny analyse at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. NVE har varslet at det kan få konsekvenser for selskapets inntektsramme i 2020.

Energi Norge er bekymret, og skriver i en pressemelding at kostnadene har økt mer enn økningen i investeringer skulle tilsi.

– Energi Norge er ikke overrasket over funnene i analysen. Vi har gjennom flere år stilt spørsmål ved om Statnett driver effektivt nok, og vi har dokumentert den bekymringsfulle kostnadsutviklingen overfor NVE, sier Kristin H. Lind, som er direktør for nett, kraftsystem og entreprenør i Energi Norge.

Hun mener analysen viser at det er viktig å følge opp Statnetts kostnadseffektivitet framover.

– Statnetts effektivitet påvirker kostnadene både for kraftprodusentene og alle landets strømkunder, derfor er det viktig at NVE forsterker Statnetts insentiver til å drive mer effektivt, sier Lind.