NVE får en måned ekstra på seg til å komme opp med modeller for utjevning av nettleien.

NVE har fått utsatt fristen for å levere rapporten til OED om alternative modeller for utjevning av nettleien fra 1. oktober til 4. november.

Det bekrefter direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi overfor Energiteknikk. 

– Vi ba om lengre frist fordi vi trenger noe mer tijd til å besvare oppgaven på en god måte, parallelt  med mange andre pågående oppgaver, opplyser Flataker.

Distriktsenergis nettside meldte først om utsettelsen. De fikk høre om utsettelsen i et møte med NVE torsdag.

– For vår del er det positivt at fristen utsettes, for i dagens møte ga NVE oss flere utfordringer når det gjelder den foreslåtte «effektivtetsmodellen», sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi ifølge sin nettside. 

– Vi opplever at NVE har satt seg godt inn i vår foreslåtte «effektivitetsmodell».  Så godt at de kunne peke på et par områder der det var behov for mer jobbing og utredning. Det gjaldt særlig problemstillinger rundt håndtering av mer-mindre inntekt og nettleien til næringskunder, sier Lockert.