Mandag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for Stortinget. Foto: Stortinget

Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Til forskjell fra det som vanligvis er tilfelle, har energibransjeorganisasjonene i år ikke funnet store ting å klage på i regjeringens statsbudsjett.

Det nærmest er vel at elavgiften økes, i tråd med den forventede prisøkningen i 2020 på 1,9 prosent, fra 15,83 øre til 16,13 øre.

Avgiften skal med andre ord stå stille sammenlignet med de andre prisene i Norge.

Elavgiften ble justert litt ned i fjor.

– Forventet fortsatt nedtrapping

– Vi hadde forventet en fortsatt nedtrapping av elavgiften, på bakgrunn av økte CO2-priser i Europa som påvirker norske strømpriser. Det er viktig at kostnadene for norske strømkunder ikke blir for høye, når vi skal elektrifisere samfunnet for å nå våre klimamål, sier organisasjonens daglige leder Knut Kroepelien i en pressemelding.

«Vi hadde håpet at fjorårets tilnærming fra regjeringen var ett begynnende trendskifte. Det var det altså ikke», skriver Distriktsenergis daglige leder Knut Lockert på sin nettside.

– Det er imidlertid bra at Regjeringen denne gangen ikke har falt for fristelsen å øke elavgiften mer enn prisjusteringen. Når det er sagt mener vi i KS Bedrift Energi at elavgiften burde reduseres betraktelig, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi på foreningens nettside.

Bedrifter som er underlagt redusert elavgift, vil med forslaget betale 0,505 øre per kilowattime, en økning fra dagens 0,5 øre. Spørsmålet om elavgift for kryptovaluta i datasentre er ennå ikke avklart.

Venter med utjevning

Enova-avgiften holdes uendret på 1 øre per kilowattime for husholdningskunder.

Fritak for merverdiavgift på strømbruk i Nord-Norge røres foreløpig ikke.

Det er ikke satt av midler til utjevning av nettleie, men regjeringen varsler at den kommer tilbake til dette neste år.

Skattefunn

En nyhet Energi Norge trekker frem er at Skattefunnordningen økes med 150 millioner kroner, blant annet ved at skattefradraget for egeninnsats i godkjente FoU-prosjekter økes til 700 kroner timen.

– Dette er i tråd med Energi Norges innspill, og vil bidra til økt forskning og utvikling i fornybarnæringen, sier Kroepelien.

Som det allerede var kjent, vil regjeringen øke satsingen på energivennlige energiløsninger gjennom å gi investeringsfondet Nysnø 700 millioner nye kroner.

Det skal gis 100 millioner kroner ekstra til grønn skipsfart og 50 millioner kroner ekstra til nullutslippsfondet for næringstransport.

Som Energiteknikk allerede har omtalt, kutter regjeringen i energibistanden og kommer ikke med støtteordning for elbillading i borettslag og sameier.