Hywind Tampen-prosjektet. Dimensjoner og avstander er ikke realistiske. Illustrasjon: Equinor

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.

Fredag leveres to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene, skriver Equinor i en pressemelding.

Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark. Vindparken vil ligge om lag 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaksplattformene, med havdyp på 260 til 300 meter.

– Snorre og Gullfaks-partnernes beslutning bidrar til å ta denne teknologien et viktig steg videre. Cirka 80 prosent av verdens vindressurser ligger på dypt vann, og flytende havvind kan spille en viktig rolle i energiomstillingen. Dette innebærer store muligheter for norsk industri, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor i pressemeldingen.

5 milliarder kroner

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Vindparken vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind, som er utviklet av Equinor. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Gjennom å redusere bruken av gassturbiner på feltene bidrar prosjektet til å redusere CO2-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.

– For å realisere Hywind Tampen har det vært viktig at myndighetene har gitt oss mulighet til å utvide levetiden for Gullfaksfeltet til 2036 og Snorrefeltet til 2040, opp mot 20 år lengre enn da feltene først ble planlagt, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel.

Hywind Tampen skal opereres fra Equinors kontorsted i Bergen og oppstart planlegges i slutten av 2022. Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane er valgt som sted for sammenstilling av de flytende vindturbinene til Hywind Tampen før de fraktes ut på feltet i Nordsjøen.

Zero vil ha mer

Zero-leder Marius Holm er svært fornøyd med at Equinor holder tempoet oppe og leverer utbyggingsplanen for Tampen-prosjektet nå, slik at de kan ha prosjektet i drift allerede i 2022. 

Han mener det bør være rom for flere lignende prosjekter knyttet til norske oljeinstallasjoner i tiden framover. 

– Det er viktig at norske aktører raskt kan bidra til å utvikle denne teknologien videre for å få ned kostnadene. Potensialet er stort for at dette da kan bli en løsning som både gir norsk næringsliv store muligheter og som kan kutte millioner av tonn med CO2 ved å erstatte fossil energi, sier Holm.

PARTNERE:

• Gullfaks-lisensen: Equinor Energy AS:  51 %, Petoro AS:  30 %, OMV (Norge) AS:  19 %

• Snorre-lisensen: Equinor Energy AS: 33,3 %, Petoro AS: 30 %, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS: 17,5 %, Idemitsu Petroleum Norge AS: 9,6 %, DEA Norge AS: 8,6 %, Vår Energi AS: 1,1 %