Distriktsenergis daglige leder Knut Lockert frykter at kraftkommunene blir glemt hvis statens skal måtte tilbakeføre inntekter til kommunene. Foto: Distriktsenergi

Per Sanderud understreket at kraftkommunene og -fylkene kan få akkurat like mye penger som før med kraftskatteutvalgets forslag, men blir ikke trodd.

Etter at Per Sanderud la fram kraftskatteutvalgets rapport mandag, har kraftlobbyistene gått mann av huse for å kritisere forslaget sønder og sammen.

Det viktigste ankepunktet for mange har vært at Sanderud vil fjerne konsesjonskraft, konsesjonsavgift og normalisere, altså gi lettelser, i eiendomsskatt en for vannkraftverk.

Forutsatt at kraftbeskatningen skal være like høy som før, må grunnrenteskatten da økes fra 37 til 39 prosent.

Kan få like mye penger

Da han la fram forslaget avviste Sanderud kategorisk at forslaget innebar at kommunene ville gå glipp av disse inntektene. Han var klar på at kommunene kunne motta akkurat like mye penger som før på annet vis, altså ved å opprette ordninger for overføring av penger fra staten til kraftkommuner.

Sanderuds mandat var å se på hvordan samfunnet som helhet kunne få mest verdier ut av landets kraftressurser. Da mener han og utvalget at konsesjonsavgift, konsesjonskraft og høy eiendomsskatt gir feil investeringsinsentiver, slik at «kaka vi skal fordele blir mindre», som Sanderud gjentok flere ganger under presentasjonen.

Som reaksjon på forslaget sendte LVK ut en pressemelding som kalte rapporten historieløs, dramatisk, feilslått og en krigserklæring som utraderer kommunale kraftinntekter. LNVK og Kraftfylka har også advart.

Tror ikke pengene kommer

I en artikkel på Distriktsenergis nettside tar foreningens leder Knut Lockert også et oppgjør med synet om at kraftkommunene fremdeles kan få pengene.

–  Det er selvsagt teknisk mulig at staten kan tilbakeføre alle inntektene til kommunene, men i det virkelige liv, der statsrådene hele tiden trenger friske penger til nye oppgaver, frykter vi at kraftkommunenes inntekter vil bli spist opp av andre gode tiltak. Skulle forslaget bli vedtatt vil kraftkommunene etter alt å dømme tape betydelige skatteinntekter, sier Lockert ifølge artikkelen.

Han tror i likhet med Energi Norge at forslaget ikke vil bli vedtatt.

– Vi kan vanskelig tenke oss at ett forslag som på den ene siden sparker beina unna kommune-Norge og samtidig sørger for en brems i vannkraftutbyggingen kan få politisk flertall på Stortinget. Vi er dessuten redd for at forslaget vil frata vannkraftverkene viktig lokal legitimitet. Vi opplever at det er den statlige skatten som er hovedutfordringen og ikke de lokale skattene, sier Lockert.