Varmepumpeforeningens daglige leder Rolf Iver Mytting Hagemoen på budsjetthøring på Stortinget tirsdag. Foto: Fra Stortingets videooverføring

Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.

Det ble rabalder da et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo å oppheve momsfritaket på strøm i Nordland, Troms og Finnmark, og kraftbransjen advarte.

Finansministeren avviste at det var aktuelt å fjerne fritaket, men under budsjetthøringen i Stortinget tirsdag brukte daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening hele sin taletid til å argumentere for forslaget.

– Stortinget bør avvikle fritak for merverdiavgift for strøm for husholdninger i Nord-Norge, slik det anbefales i NOU 2019 11, sa Hagemoen.

Vil ikke senke overføringene

Han understreket at verken Varmepumpeforeningen eller utvalget ønsket at Nord-Norge skulle få mindre overføringer enn i dag.

– Men disse overføringene bør gis på en annen måte. Utvalget mener at det ville være mer målrettet å gi et fast beløp på 4500 kroner per husholdning eller utvide eksisterende støtteordninger som økt skattefradrag istedenfor momsfritak på strøm. Husholdningene vil da fremdeles få rundt en milliard kroner hvert år, sa Hagemoen.

Hvis ordningen ikke endres, vil dagens subsidier på 10 milliarder kroner fram til 2030 ifølge Hagemoen gjøre det vanskelig å nå målet for klimakutt og målet for energieffektivisering.

– Vi mener at disse ti milliarder kronene bør brukes til energitiltak som reduserer energiforbruket og strømregningen til husholdningene fremfor at det brukes til å subsidiere strømregningene, sa han.

Ifølge Hagemoen har Prognosesenteret beregnet at dette vil gi 7500 nye arbeidsplasser i byggenæringen.

Like kaldt i Hedmark

I spørsmålsrunden etter sitt innlegg påpekte Hagemoen at i dag får husholdningene med høyest energiforbruk størst subsidier, uavhengig av inntekten. Den har dermed størst verdi for de som bor i store boliger.

– Jeg skjønner at dette er et distriktspolitisk tiltak, men det er like kaldt i store deler av Oppland og Hedmark, sa Hagemoen.

Ifølge Hagemoen viser undersøkelser at husholdningenes strømregning går dramatisk ned ved målrettede energieffektiviseringstiltak, slik at de berørte ved å gjøre investeringer kan komme bedre ut på sikt. 

Han mente kuttet i støtte er et nødvendig klimatiltak.

– Det jeg vil knytte det mot er Norges klima- og energimål og at vi skal spare 10 TWh mot 2030. Det går litt på tvers av at man har en ordning som stimulerer til mer energibruk og ikke mindre, sa Hagemoen.

Det er ikke bare Varmepumpeforeningen som støtter forslaget. Det gjør også Norsk solenergiforening og Naturvernforbundet også.