NVE-sjef Kjetil Lund (t.h.) er i utgangspunktet positiv til å la forbrukere knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket, men det er energiminister Kjell-Børge Freiberg som bestemmer. Arkivfoto: Øyvind Lie

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.

Som Energiteknikk nylig skrev, har Olje- og energidepartementet endret regelverket slik at nettselskap og produsenter frivillig kan inngå avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.

Dette skal gi en mer fleksibel utnyttelse av kraftnettet og hindre unødvendig utbygging av nett.

På Statnetts høstkonferanse i forrige uke foreslo vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund å åpne opp for slike avtaler også for forbrukerne, altså med begrensninger i uttaket.

– Vi tror det kan være lurt å vurdere om det bør åpnes for slike avtaler også for forbruk, sa Lund  i sin tale.

Støtte fra Statnett

Det synes Statnett-sjef Auke Lont er en god idé.

– Det er positivt at NVE vil se på mer fleksible tilknytningsformer også for forbruk. Det kan gi mer effektiv utnyttelse av nettet og systemet og gjøre det mulig å knytte til forbruk som ikke har behov for like stabil forsyning på en måte som er rasjonell og tilpasset den enkelte forbrukeren, sier Lont til Energiteknikk via sin presseavdeling.

– Vi ønsker gjerne en dialog med NVE om hvordan vi kan løse dette. Vi ser for oss at gode avtalebaserte tilknytninger utenfor dagens tilknytningsplikt vil være interessant for flere typer forbruk. Fleksibilitet er en funksjon som det i større grad vil være behov for i fremtidens kraftsystem, og som vil være et viktig bidrag til elektrifiseringen av flere sektorer, sier Lont.

OED bestemmer

Kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen Holdhus i Olje- og energidepartementet avviser ikke forslaget.

«Vi er kjent med at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil vurdere om det kan være lurt å åpne for tilsvarende avtaler for forbruk, og hvordan dette i tilfelle kan utformes. Det vil være Olje- og energidepartementet som eventuelt fastsetter reglene for dette i forskrift, blant annet basert på faglige vurderinger fra RME når disse foreligger. Vi har ikke tatt stilling til saken foreløpig», opplyser han til Energiteknikk.