oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter kan bli ytterligere elektrifisert. Foto: Harald Pettersen/Equinor

Mongstad er ikke aktuelt som tilknytning for Oseberg-elektrifisering, ifølge Equinor, som trenger svar fra Statnett allerede i januar/februar. BKKs initiativ om elektrifisering fra Samnanger vil Equinor ikke kommentere.

Som Energiteknikk har omtalt, kan det ifølge Statnett trengs investeringer i nettet i Bergensregionen for 3-4 milliarder kroner for at Equinor skal få nok kraft til sine planlagte elektrifiseringsprosjekter med kraft fra Kollsnes i Hordaland til feltene Kraftla, Oseberg og Troll.

Statnett varslet i brevet at de i tillegg til Kollsnes vurderer Mongstad som tilknytningspunkt, og at de trenger tiden fram til sommeren på å utrede det i en konseptvalgutredning.

Avviser Mongstad

Equinor er imidlertid ikke interessert i noe annet enn Kollsnes-tilknytning.

«For Equinor er det viktig å formidle at alle andre tilknytningspunkter enn Kollsnes vil medføre en utsettelse og vil svekke økonomien i prosjektet betydelig. Equinor har søkt om tilknytning til Kollsnes, og vurderer ikke LindåsfMongslad som et aktuelt tilknytningspunkt», skriver Equinor i et brev til NVE, som Energiteknikk har fått innsyn i.

Selskapet understreker også at det er viktig for fremdriften og økonomien i prosjektet at KVU ferdigstilles som planlagt sommeren 2020. Men selskapet vil ha svar enda før.

«For fremdriften i Oseberg—prosjektet vil det være avgjørende med en avklaring av tilknytningspunkt i januar/februar 2020 for å unngå utsettelse av beslutning om videreføring», skriver selskapet.

Regner med anleggsbidrag

Statnett skrev i sitt brev at det på grunn av byggearbeidene i nettet vil være betydelige utkoblinger ved en tidlig tilknytning. Det tar Equinor til etterretning og skriver at selv om utkoblingstidene er negativt for prosjektøkonomien og utslippsreduksjonene, forventer de at en utkobling på for eksempel to måneder per år ikke vil stoppe prosjektet.

Equinor har lagt til grunn at prosjektene skal betale anleggsbidrag. Men Statnett har ifølge Equinor forklart at det «kan være usikkert om kontrollforskriften tillater å kreve anleggsbidrag for prosjektene dersom Statnett gir tillatelse til ‘tidlig tilknytning’ (tilknytning på midlertidige vilkår)».

En forutsetning for Statnetts medvirkning til en løsning er, slik Equinor forstår det, at dette ikke påvirker Statnetts mulighet til å kreve anleggsbidrag.

«Dette er en ukjent problemstilling for oss, som vi foreslår å drøfte i første omgang med NVE og eventuelt senere med OED», skriver Equinor i sitt brev til NVE.

Taus om BKK-initiativ

Nylig lanserte BKK et forslag om å elektrifisere den nordlige delen av Nordsjøen, der blant annet Oseberg og Troll ligger, med en forbindelse fra Samnanger i Hordaland. Det er et sterkt punkt i nettet, og ville bidratt til at man slipper nettinvesteringene rundt Kollsnes. Planen er å sette den forbindelsen i drift i 2024.

Equinor vil ikke kommentere om det kan være aktuelt å bruke Samnanger som tilknytningspunkt, eller om det på samme måte som for Mongstad-alternativet blir for sent.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvilke aktører vi har dialog med. Vi jobber med ulike elektrifiseringsprosjekter på norsk sokkel som vi håper å kunne modne fram. Men det er krevende prosjekter, både med hensyn til gjennomførbarhet og økonomi i prosjektene, sier kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor til Energiteknikk.