Høyre, Frp, Venstre og Krf avlyser kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunktet for grunnrenteskatt, og regjeringen bekrefter at den legger forslaget dødt.

Oppdatert med at regjeringen bekrefter at de ikke reduserer innslagspunktet for grunnrenteskatt.

Det går fram i en felles pressemelding fra regjeringspartiene på Stortinget.

– Småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt. Det vil sikre at de nær 350 konsesjoner som er gitt på disse vilkår står seg, og prosesser for etablering og investering kan fortsette, sier stortingsrepresentant for Høyre, Liv Kari Eskeland fra Hordaland i meldingen.

Viktig forutsigbarhet
– Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren. Siden det er uaktuelt for oss å gjøre endringen som kraftskatteutvalget foreslår, slår vi det fast allerede i dag, sier stortingsrepresentant for Frp, Terje Halleland fra Rogaland. 

– Nedre grense for grunnrenteskatt ble økt fra 5,5 til 10 MVA i statsbudsjettet for 2015 av de fire samarbeidspartiene. Vi ser ingen grunn til å endre denne grensen nå, sier stortingsrepresentant for Krf, Tore Storhaug, fra Sogn og Fjordane.

Småkraft bidrar med viktig grønn energi
– Vi trenger mer grønn energi i Norge. Når vi nå bekrefter at småkraftverkene skal beholde grensen på 10 MVA også i fremtiden, håper jeg det bidrar til ytterligere investeringer i småkraft, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ketil Kjenseth fra Oppland, som også er leder av Energi- og miljøkomiteen i Stortinget.  

Senere på dagen har Finansdepartementet bekreftet at regjeringen ikke går videre med Sanderud-utvalgets forslag om å heve innslagspunktet for grunnrenteskatten.

 Regjeringen økte den nedre grensen fra 5 500 til 10 000 kilovoltampere (kVA) i 2015 som oppfølging av Sundvoldenerklæringen. Vi vil videreføre den nedre grensen for grunnrenteskatt, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i meldingen.

Kraftskatteutvalget anbefalte tidligere i høst å redusere den nedre grensen for grunnrenteskatt fra 10 000 kVA til 1 500 kVA. Dette har ført til stor usikkerhet og uro fra både grunneiere, de mange småkraftverkene, investorer og leverandørindustrien som leverer tjenester til denne delen av kraftbransjen. Forslagene fra utvalget ligger ute til høring, med frist 1. januar 2020.

De øvrige forslagene fra Kraftskatteutvalget vil regjeringspartiene først ta stilling til etter at høringsfristen er gått ut, opplyses det i meldingen.