Daglig leder Torfinn Opheim i LVK. Arkivfoto: Jarle Vines

Mener det ikke er grunnlag for søksmålet om eiendomsskatt.

Som Energiteknikk skrev fredag, går Statnett til sak mot kommunene Tinn, Ås og Sauda på grunn av uenighet om betaling av eiendomsskatt.

Bakgrunnen er at Statnett i 2017 fikk medhold i Høyesterett om grunnlaget for eiendomsskatt på selskapets kraftledninger i kommunene. Som følge av dommen klaget Statnettt på 130 eiendomsskattevedtak.

Statnett mener imidlertid det er behov for nye, prinsipielle avklaringer, blant annet om hvorvidt grunneier eller Statnett som skal betale eiendomsskatt for grunnarealet i ledningstraseen.

Statnett vil også ha avklaring på tolkningen av regelverket for avskrivning av kostnader og om hvor omfattende adgang kommunene skal ha til å rette eiendomsskattevedtakene.

Daglig leder i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Torfinn Opheim, vil kommentere saken nærmere over nyttår. Men i en overordnet kommentar til Energiteknikk lille julaften skriver han dette:

 «Vi er uenig med Statnett og kommunene vil utdype dette i tilsvarene fra kommunene. Statnett har reist spørsmålet for departementet og har ikke fått medhold. Grunnverdiene har vært en del av takstene siden 1920 tallet og Statnett har i alle år akseptert dette, og trakk spørsmålet for Høyesterett i forrige runde (2017)».